Chwilio am gi gwyn a blewog? Cwrdd â 22 o fridiau hardd

Chwilio am gi gwyn a blewog? Cwrdd â 22 o fridiau hardd
Wesley Wilkerson

Beth yw'r cŵn sy'n mynd yn wyn a blewog?

Pwy sydd erioed wedi syrthio mewn cariad â chi gwyn a blewog sy'n denu sylw oherwydd ei ysgafnder a'i garedigrwydd ble bynnag y mae'n mynd? Os ydych chi'n meddwl bod cŵn gwyn yn mynd yn fudr yn hawdd ac, am y rheswm hwnnw, nad ydyn nhw'n werth chweil oherwydd bod eu cynnal a'u cadw'n anodd, dyma ni'n rhoi 22 o resymau i chi dros newid eich meddwl!

Yn yr erthygl hon, rydyn ni yn dangos i chi nad yw cŵn gwyn a blewog yn cronni cymaint o faw, gan fod eu cot yn barod i wrthyrru llwch. Hefyd, yma byddwch chi'n gallu dewis eich ci gwyn o'ch maint dewisol, oherwydd bydd bridiau o dri maint yn cael eu cyflwyno: bach, canolig a mawr. Isod, byddwn yn cyflwyno'r prif nodweddion a'r gofal y mae angen i chi ei gymryd gyda'r anifeiliaid anwes hardd a dof hyn. Edrychwch arno!

Bridiau cŵn blewog gwyn (maint bach)

Yn ogystal â'r enwog Maltese a'r Pomeranian, mae cŵn bach eraill yn llwyddiannus gan eu bod yn edrych fel peli cotwm yn rhedeg mewn maes agored. Gweler isod y bridiau mwyaf swynol sy'n aros amdanoch.

Malta

Malta yw'r lleiaf o'r cŵn ffwr gwyn, a gall fod ag uchder sy'n amrywio rhwng 20 a 25 cm. Mae ei bwysau tua 3 kg. Fodd bynnag, gall gwrywod gyrraedd hyd at 4 kg. Ei brif nodwedd yw ei got hir, sidanaidd. Mae'r Maltese yn serchog iawn, wrth ei bodd yn cael ei chynnal a gall gyfarth llawer os na chaiff sylw.cyrraedd hyd at 75 cm o uchder, a'i bwysau hyd at 30 kg. Oherwydd ei fod yn cael ei ddefnyddio i hela sgwarnogod a gazelles, mae ei gorff yn gyhyrog iawn ac wedi'i ddiffinio. Mae ei strwythur main yn tynnu sylw lle bynnag y mae'n mynd.

Mae ei gôt yn hir a mân, ac mae angen ei brwsio bob dydd i osgoi ymddangosiad clymau. Hefyd, mae angen llawer o ddwyster ar eich ymarferion dyddiol. Nid yw hwn yn cael ei ystyried yn un o'r bridiau mwyaf ufudd, ar y llaw arall, dim ond pan fo gwir angen y bydd cyfarth yn cael ei glywed. Ar ben hynny, nid oes angen cymaint o sylw ar y Cŵn Affganaidd ac mae'n hoffi cadw ei gornel.

Bridiau cŵn blewog gwyn a du

Hyd yn hyn, rydych chi wedi adnabod cŵn blewog a gwyn o maint bach, canolig a mawr. Nawr, mae'n bryd cael eich cyflwyno i gŵn blewog deuliw, du a gwyn a hyd yn oed trilliw. Dilynwch yr erthygl a chwympo mewn cariad â'r bridiau canlynol!

Border Collie

Yn byw mewn unrhyw hinsawdd a thymheredd, mae'r Border Collie yn cael ei ystyried yn gi sy'n perthyn i un o'r rhai mwyaf deallus yn y byd cŵn. Gyda llawer o egni, mae'n diflasu'n hawdd os nad yw'n cael hwyl a gemau ar gael iddo.

Gellir dod o hyd iddo gyda gwallt byr neu hir, ac mae ei swyn yn gorwedd yn y smotiau gwyn ar y corff , sy'n tynnu sylw at y cot du. Mae'r ci yn ddelfrydol ar gyfer cartrefi ag iard gefn fawr ac mae'n frid nad oes angen llawer o sylw arno o ran hylendid. Gall eich baddonau gymryd lle yn yegwyl o bedwar mis a dylai eu brwsio ddigwydd ddwywaith yr wythnos.

Ci Mynydd Bernese

Mae'r Ci Mynydd Bernese yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwaith ar ffermydd yn y Swistir ac mae hefyd yn cael ei adnabod fel Ci Mynydd Bernese , Ci Gwartheg Bernese neu Berner Sennenhund. Gan wrthsefyll tymereddau gwahanol, dim ond 30 munud o ymarfer corff dyddiol sydd ei angen.

Swynol, deallus ac ystwyth, tarddodd y brîd hwn yn yr Alpau gwledig y tu mewn i'r Swistir. Mae ei got i'w genfigenu. Yn cynnwys tri lliw gwahanol ar hyd ei gorff, mae ei gôt yn ddwbl. Gall fod yn llyfn neu'n donnog, ac mae angen ei frwsio deirgwaith yr wythnos i dynnu blew marw.

Cymraeg Springer Spaniel

Hen allblyg, llawn egni a chariadus, mae'r Springer Spaniel Saesneg yn heliwr anedig sy'n dysgu'n hawdd pan gaiff ei hyfforddi. Gyda chlustiau hir, crychlyd, mae'r brîd hwn yn ganolig ei faint ac mae ganddo gorff cryno.

Gweld hefyd: Cat yn crio llawer? Gweld achosion posibl a beth i'w wneud

Ar ben hynny, mae angen i'r anifeiliaid anwes hyn wneud ymarfer corff bob dydd i dreulio eu hegni a'u cariad i fod gyda'u perchennog, gan eu bod ychydig yn amheus o anhysbys. pobl. Gyda gwallt canolig i hir, yn dibynnu ar leoliad y corff, mae angen eu brwsio bob dydd a'u trin yn amlach.

Schnauzer

Mae'r Schnauzer wrth ei fodd yn bod gyda'r teulu ac wrth ei fodd yn ymarfer corff. Mae croeso mawr i deithiau cerdded dyddiol gyda dosau da o ymarfer corff. Chwareus, cymdeithasgar a serchog, yMae Schnauzer wrth ei fodd i fod yn ganolbwynt sylw. Daw eich dewrder o'ch greddf hela. Yn wreiddiol o'r Almaen, bu'n gweithio ar ffermydd ac yn hela llygod. Nid yw'n ddinistriwr dodrefn naturiol, ond gall gyfarth ychydig, yn dibynnu ar y sefyllfa a'i fagwraeth.

Ei nod masnach yw'r gwallt sy'n ffurfio ael mawr a mwstas enfawr. Mae'r brîd hwn i'w gael mewn du a gwyn, llwyd ac arian, neu ddu i gyd.

Bach, canolig neu fawr, mae'r ci gwyn shaggy yn sefyll allan!

Mae uchafbwynt y lliw gwyn mewn cŵn i’w weld o bell mewn cae mawr agored. A phan fyddwn ni o flaen ci cwbl wyn, mae'r uchafbwynt hwn yn cael hyd yn oed mwy o sylw.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n cyflwyno anifeiliaid anwes pedair coes tawel, cynhyrfus, gwarcheidiol, diog, cariadus a ffyddlon, gyda chotiau sy'n angen mwy o sylw ac eraill o lawer llai o ofal a baddonau. Nid oes prinder nodweddion da ar gyfer pob brîd a grybwyllir yn y testun.

Nawr eich bod yn adnabod y cŵn gwyn a blewog enwocaf yn y byd cŵn, gallwch weld nad yw cynnal eu cot yn frawychus o gwbl. Felly, dewiswch yr anifail anwes o'r rhestr sy'n ddelfrydol i chi yn ôl yr amgylchedd rydych chi'n byw ynddo a'r ymddygiad rydych chi'n ei ddisgwyl!

oddi wrth ei athro.

Rhoddir ei enw wrth ei darddiad. Daw'r Maltese o ynys Malta ac mae'n un o'r bridiau tegan hynaf yn Ewrop, hyd yn oed yn ymddangos mewn darluniau ogof sy'n dyddio'n ôl i 4000 CC. C.

Ci Eskimo Americanaidd

Adnabyddir yn 1917 fel y Spitz Americanaidd, ac mae gan yr Esgimo Americanaidd, a elwir hefyd yn Eskie, darddiad anhysbys. Daeth y brîd hwn yn adnabyddus am ei waith yn y syrcas. Gyda phersonoliaeth, mae'r Eskie yn edrych fel llwynog gyda chlustiau bach pigfain a chynffon sy'n gorwedd y tu ôl i'w gefn. Yn debyg iawn i'r Samoyed a'r Pomeranian, mae'r brîd hwn yn ddeallus iawn ac yn tueddu i gyfarth llawer, gan ymddwyn fel ci gwarchod.

Ar gyfer eu cotiau gwyn, argymhellir eu heillio bob deufis, mewn tymheredd uchel, fe'ch cynghorir i gadw ei got yn isel iawn i wynebu'r gwres.

Bichon Frisé

Gyda llawer o gyrlau crwn, mae'r Bichon Frisé yn tarddu o'r Ffrainc ac wedi bod touted fel ci aristocratiaid Ffrainc. Yn ddisgynnydd i'r Poodle a'r Spaniel, mae'r ci hwn yn weithgar ac anturus iawn. Nid oes gan yr un bach hwn ddiffyg egni.

Mae angen ychydig mwy o ofal ar y brîd hwn gyda'i gôt gyrliog hardd. Mae'r gost yn uchel i gadw ei doriad yn rheolaidd a'i got yn gyfoes. Y Frize Bichon yw un o'r bridiau tawelaf ac mae'n cyd-dynnu'n dda iawn ag anifeiliaid a phlant eraill. Yn gysylltiedig iawn â'r perchennog, ni all sefyll ysyniad o unigedd.

Bichon Bolognese gwyn, blewog

Yn rhodd fel anrheg i freindal yn ystod y Dadeni, mae'r Bichon Bolognese yn atgoffa rhywun iawn o'r Bichon Frisé. Fodd bynnag, mae gan y brîd hwn gôt gyrliog o leiaf ac mae ei waith cynnal a chadw yn eithaf llafurus.

Yn dawel iawn ac yn swil, mae'n addasu'n dda mewn fflatiau ac yn rhannu ei ofod yn gytûn ag anifeiliaid eraill, yr henoed a phlant. Nid yw'n gefnogwr o weithgareddau corfforol, ond mae'n dipyn o gydymaith. Mae eu ffwr yn gwrthyrru baw ac mae hynny'n fantais i berchnogion nad oes ganddyn nhw lawer o amser i fynd â nhw i gael bath. Os caiff ei frwsio bob dydd, gall y brîd hwn gymryd 20 i 30 diwrnod rhwng un bath ac un arall.

Havanese Bichon

Bach a chadarn, dyma'r unig frid ar y rhestr a darddodd o. Ciwba. Nid yw'r Havanese Bichon yn un i wneud llawer o sŵn, ond i amddiffyn ei berchennog gall gyfarth llawer. Gall ei uchder amrywio rhwng 20 a 28 cm a gall ei bwysau gyrraedd hyd at 6 kg.

Nid ei liw gwyn yw'r unig un a ystyrir yn swyddogol ar gyfer y brîd hwn. Gall fod o'r lliwiau: hufen, aur, arian, glas a du. Gyda llygaid a chlustiau sensitif, mae angen sylw ar yr Havanese gydag otitis ac anafiadau i'r llygaid oherwydd ei ymyl. Oherwydd ei fod yn frîd tawel ac nad oes angen gweithgareddau dyddiol arno, mae ar y rhestr o'r 30 ci y gofynnwyd amdanynt fwyaf yn nhiriogaeth Gogledd America.

Pomeraneg wen

Ufudd, siriol, llawn egni a deallus iawn, y Pomeranian yw'r gorrach Almaeneg Spitz. Mae'r brîd hwn yn mynd â'i ystyfnigrwydd i hyfforddiant dressage. Nid yw cŵn o'r fath yn hawdd i'w hyfforddi, ac mae'n angenrheidiol, o'r dechrau, i ddangos mai'r tiwtor sydd â gofal.

Yn meddiannu'r 14eg lle fel y ci mwyaf poblogaidd ym Mrasil, mae'n gydymaith gwych ac yn ymdopi'n dda ag absenoldeb ei diwtor. Oherwydd ei faint bach, nid yw'n cael ei argymell ar gyfer plant bach. Ni all neb wrthsefyll ei osgo cain, ei fwng llew, ei goesau byr a'i lygaid caredig.

Coton de Tulear

Mae ei ffwr yn feddal fel cotwm, main, ac mae angen i gael ei gribo'n gyson, sawl gwaith yr wythnos. Mae ei lun wedi ei stampio ar stampiau post yn ei wlad enedigol, sef Madagascar yn ne-ddwyrain Affrica. Yn siriol iawn ac yn llawn egni, credir bod y brîd yn cadw cwmni i'r morwyr.

Yn adnabyddus yn Ffrainc fel ci gwrth-straen yr 21ain ganrif, mae ei hapusrwydd yn heintus i bawb yn y tŷ. Ar ben hynny, yn gysylltiedig iawn â'r perchennog, mae angen i'r Coton de Tulear gysgu wrth ei ymyl.

Tyrier Gwyn Gorllewin yr Ucheldir

Yn cael ei alw'n boblogaidd yn Westie, mae'r brîd hwn yn hwyl, yn annibynnol ac yn ystyfnig . Gyda disgwyliad oes o 20 mlynedd, gall dyfu hyd at 27 cm o uchder a phwyso hyd at 6 kg. Mae eu hegni gymaint fel bod Westies wrth eu bodd yn chwarae, neidio, cloddio a

Daethpwyd â’r ci hwn yn yr Alban yn y 1700au, a defnyddid y ci hwn yn aml i hela llygod. Wrth hela, daliodd ei got wen sylw ei diwtoriaid a'i wahaniaethu rhwng y cerdded a'r llwynogod. Mae ei ffwr yn fyr ac yn arw. Gan fod ei gôt yn ddwbl, nid yw'r gwallt mewnol yn tyfu. Yn ogystal, mae angen i'ch brwsio fod yn ddyddiol.

Bridiau cŵn blewog gwyn (maint canolig)

Yn ogystal â gwybod y prif fridiau cŵn bach blewog gwyn, isod fe welwch chi am fathau eraill o gŵn blewog gwyn sy'n cyfartaledd bach. Edrychwch, nawr, ar lawer o wybodaeth am y Samoyed, y Spitz Japaneaidd a'r Pwdls!

Samoyed

A ddefnyddir ar gyfer bugeilio ceirw, tynnu sleds a hela, mae'r Samoyed yn tarddu o Siberia. Mae eu cot yn ddwbl a thrwchus ac maent yn goddef tymheredd isel yn dda. Fel arfer, ddwywaith y flwyddyn, mae eu ffwr yn newid yn llwyr, felly mae brwsio bryd hynny yn hanfodol.

Maen nhw'n ystwyth, yn weithgar, yn gryf ac yn gymdeithasol iawn, ac mae rhai perchnogion yn credu eu bod yn ceisio siarad am weddill y grŵp. eu bywydau, y synau a wnânt. Yn cael ei ystyried yn frîd cydymaith gwych, mae'n mynd gyda'r tiwtor ble bynnag y mae'n mynd, mae wrth ei fodd yn chwarae ac mae angen ymarfer corff dyddiol i ddosio ei egni uchel. Mae'r brîd yn gwneud ffrindiau hawdd, yn mynd at ddieithriaid heb hyd yn oed feddwl amdano ac mae'n wych ar gyfer cyd-dynnu â phlant.

Japanese Spitz

Os ydych chiwedi'i baratoi ar gyfer teithiau cerdded dyddiol sy'n para awr, y brîd hwn yw'r cydymaith iawn i chi. Gyda greddf corff gwarchod, mae gan y Spitz Japaneaidd lawer o egni ac, os na wnânt ei ollwng, byddant yn mynd ychydig yn aflonydd.

Yn yr haf a'r gwanwyn, mae angen ychydig ar eu cot mwy o ofal: mae angen brwsio bob dydd. Yn cael ei ystyried yn debyg iawn i'r Samoyed, mae'r brîd hwn yn wyliadwrus iawn o ddieithriaid ac yn cynnal pellter iach nes iddo fagu'r hyder y mae angen iddo fynd ato. Er ei fod yn eithaf blewog, nid oes angen baddonau aml ar y brîd hwn, dim ond brwsio da.

Pwdl

Yn yr 2il safle yn safle’r cŵn craffaf, mae’r Poodle yn ffyddlon i’w berchennog. Gallwch ddod o hyd i bedwar maint o Poodle: mawr, canolig, corrach a thegan. Waeth pa un a ddewiswch, gwnewch yn siŵr y byddwch yng nghwmni partner bob amser.

Mae angen cymdeithasu'r ci o oedran cynnar i'w atal rhag mynd yn flêr ac ystyfnig. Heb unrhyw gyfyngiad ar dwf ei gôt a gyda gwallt mân iawn, rhaid brwsio gwallt y Poodle yn ddyddiol. Mae gan bwdl ddisgwyliad oes uchel, gan gyrraedd 18 mlynedd, ac mae ganddynt anrheg naturiol ar gyfer nofio.

Bridiau cŵn sigledig gwyn (bridiau mawr)

Mae cŵn gwyn mawr yn wych ar gyfer cartrefi ag iard gefn fawr, a hyd yn oed ar gyfer ffermydd bach. AIsod, byddwch yn cwrdd â rhai mathau o gŵn mawr a blewog a fydd yn gwneud anifeiliaid anwes gwych. Dilynwch!

Ci Pyrenean

Ddegawdau yn ôl, gadawodd y Ci Pyrenean Ganol Asia a chyrraedd Mynyddoedd y Pyrenees, sy'n ffinio â Ffrainc a Sbaen. Gan fod y cŵn hyn yn fawr iawn, mae'n cymryd llawer o le i ddarparu ar gyfer y brîd. Gall ei daldra gyrraedd 81 cm a'i bwysau, 45 kg.

Mae angen amser ac amynedd i hyfforddi'r brîd hwn, sy'n cynrychioli cŵn hela a bugeilio. Fel oedolyn, mae'n dod yn gryf ac yn annibynnol, felly mae angen teithiau cerdded hir a digon o ymarfer corff i dreulio ei egni. Ymhellach, chwilfrydedd: gall fod gan gi Pyrenees nodwedd anarferol, chweched bys ar bob coes ôl.

Ci Komondor gwyn gwallt hir

Nid oes angen brwsio dyddiol ar y brîd hwn ac nid yw eu ffwr yn colli cymaint. I'r gwrthwyneb, mae gwallt y Komondor yn glynu wrth y gôt allanol, sy'n galetach ac yn hirach. Mae ei ffwr yn tyfu mewn cortynnau sy'n ymdebygu i dreadlocks.

Wedi'i fridio i ofalu am ddefaid, mae'r Komodor yn cyfarth yn uchel, yn ddeallus ac mae ganddi reddf amddiffynnol brwd. Bydd yn gwneud unrhyw beth i amddiffyn ei berchennog a'i gartref ac fe'i hystyrir yn annibynnol iawn a gall ddod yn ormesol. Felly, mae angen hyfforddiant o oedran cynnar ar y brîd hwn i ddangos i'r ci bod yn rhaid iddo ufuddhau i'w berchennog. gwneudi bobl sy'n gadarn a heb fod mor oddefgar, mae'r brîd hwn yn rhedeg yn gyflym ac nid oes angen llawer o ymarfer corff dyddiol arno.

Kuvasz

Yn cynnwys gwallt caled a thrwchus, gellir dod o hyd i'r ci hwn mewn gwyn lliw, ond hefyd mewn lliwiau aur ysgafn, melynaidd ac ifori. Ar ben hynny, mae'r Kuvasz yn gi menter ac mae'n amddiffynnol iawn. Er mwyn osgoi clefydau croen, mae angen brwsio gwallt o leiaf ddwywaith yr wythnos. Er bod y gôt allanol yn galed, mae ei gôt isaf yn feddal ac yn blewog, sy'n ein hatgoffa o anifeiliaid wedi'u stwffio.

Yn ogystal, mae'r Kuvasz yn gi gwrthiannol sy'n hawdd gofalu amdano, ond mae angen llawer o le arno. ymarferion dyddiol i gryfhau eich cyhyrau.

Husky

Yn adnabyddus am dynnu sleds, nid yw'r Husky yn ymosodol o gwbl. I'r gwrthwyneb, mae'n frîd cyfeillgar iawn sy'n caru bod yn yr awyr agored ar gyfer ei weithgareddau corfforol. Yn wreiddiol o Siberia, mae'r ci hwn wedi goroesi mewn tymheredd i lawr i -30°C.

Y llygaid glas yw ei nod masnach, fodd bynnag, gallant ddod mewn brown. Yn hoff o le i wastraffu egni, mae'r Husky yn chwareus iawn ac nid yw'n hoffi unigedd, er bod annibyniaeth yn bwynt cryf yn ei bersonoliaeth. Mae ei ffwr yn feddal ac yn llyfn, er ei fod yn sied llawer yn ystod y tymor newidiol. Er mwyn lleihau'r gostyngiad hwn, nodir brwsio amlach ar hyn o bryd.

Ci Defaid Hen Saesneg

Arhosodd y Ci Defaid Hen Saesnegadnabyddus yn y 90au diolch i'r cymeriad Priscila, o TV Colosso. Ei lysenw yw Bobtail, a gelwir y brîd hwnnw, oherwydd yn yr hen ddyddiau torwyd rhan o gynffon y cŵn hyn i ffwrdd.

Yn tarddu yng ngorllewin Lloegr, mae'r Ci Defaid Hen Saesneg yn gryf, yn gadarn, cyhyrog a blewog iawn. Maen nhw'n ystwyth ac yn dda eu natur, maen nhw'n annibynnol ac yn ddewr, fel eu bod, gyda greddf amddiffynnol, yn ffyddlon iawn i'r teulu. Dylai gweithgareddau corfforol fod yn rhan o'u trefn arferol.

Gyda chrib a slicker sy'n addas ar gyfer eu cot, dylid brwsio eu cot 2 i 3 gwaith yr wythnos, gyda baddonau yn bresennol bob chwe wythnos.

Ci Akbash

Yn wreiddiol o orllewin Twrci, roedd yr Akbash yn arfer bugeilio defaid. Gan gynnwys, roedd ei ffwr gwyn yn sefyll allan yn wyrdd y coedwigoedd. Yn ddelfrydol ar gyfer ranches a ffermydd, mae'n llwyddo i ofalu am ei gartref yn hyderus iawn.

Gall ei reddf amddiffynnol wneud iddo ymosod ar ymwelwyr nad yw'n eu hadnabod neu hyd yn oed ddieithriaid, pan fydd yn teimlo bod ei berchennog dan fygythiad. Felly, mae hyfforddiant da i reoli'r reddf hon yn hollbwysig. Gyda chôt drwchus iawn, mae angen i chi ei sychu'n dda ar ôl ymolchi er mwyn osgoi clefydau croen. Nid oes rhaid i frwsio fod yn ddyddiol, ond argymhellir ei wneud o leiaf ddwywaith yr wythnos.

Gweld hefyd: Ydych chi'n gwybod sut i brynu crwban? Prisiau, costau, gofal a mwy!

Hwnd Affrica

Gyda chrynodiad mawr a chain, gall y brîd hwn
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.