Enwau ar gyfer cockatiel: dewch o hyd i'r rhai mwyaf creadigol yma!

Enwau ar gyfer cockatiel: dewch o hyd i'r rhai mwyaf creadigol yma!
Wesley Wilkerson

Pam fod yr enw yn bwysig ar gyfer cocatiel?

Ydych chi'n fridiwr cocatiel? Os ydych chi'n meddwl bod yn berchen ar un neu wedi cael un yn ddiweddar, beth ydych chi'n meddwl ei alw? Ai gwryw neu fenyw ydyw? Pan fyddwn ni'n warcheidwaid anifeiliaid, rydyn ni'n creu cwlwm â'r bod hwnnw, yn y fath fodd fel ein bod ni'n ceisio ei wneud mor agos â phosibl at fod dynol.

Yn wir, mae hyn yn dangos bod gan ein hanifeiliaid gwerth arbennig i ni. Mae fel cydnabod bod yr anifail yn aelod o'r teulu ac y dylid ei drin felly. Yma cawn bwysigrwydd enwi cocatiel.

Darllenwch yr erthygl hon os ydych yn hoff o'r rhywogaeth hardd hon, gan y byddwn yn dangos i chi'r enwau gorau y gallwch eu dewis ar gyfer eich sbesimen.

Prif enwau eich cocatiel

Wel, os ydych chi'n chwilio am enw cŵl ar eich cocatiel, rydych chi wedi dod i'r lle iawn! Mae yna lawer o awgrymiadau am enwau ar gyfer eich anifail anwes, yn ôl rhyw, lliwiau, ymddygiad, ac ati. Yn gyntaf oll, mae arbenigwyr yn argymell rhoi enwau byr gyda synau traw uchel, er mwyn hwyluso cyfathrebu â'r aderyn.

Enwau ar gyfer cocatiel benywaidd

Wrth enwi cocatiel benywaidd adnabyddadwy, mae yna lawer o bosibiliadau. Gallwch ddewis, er enghraifft, enw sydd wedi'i ysbrydoli gan gymeriad, rhyw wrthrych gwerthfawr, yn fyr, enw a fydd yn eich atgoffa o rywbeth neu rywun rydych chi'n ei edmygu. Gweler yr enghreifftiau.

•Alpha

•Bebel

•Barbie(dol)

•Brigitte (actores Ffrengig Brigitte Bardot)

•Cocoa

•Dory (o’r ffilm “Finding Nemo”)

•Emma ( actores Brydeinig Emma Watson)

•Fiona (cymeriad o'r ffilm "Shrek")

•Gal (canwr Gal Costa)

•Hera (duwies Groeg)<4

•Jade (cerrig berl)

•Jane

•Kitty

•Moon

•Lili

•Malu

•Naná

•Popcorn

•Pipa

•Quely

•Ruby (carreg werthfawr)

• Samy

•Sasha

•Suzi

•Teka

•Tina (cymeriad Mauricio de Sousa)

•Tati

•Tulipa (blodyn)

•Tuca

•Vivi

Enwau ar gyfer cocatiaid gwrywaidd

Yma yn dilyn yr un syniad ag ar gyfer cocatiaid benywaidd . Beth sy'n eich atgoffa pan edrychwch ar eich aderyn bach? Dewiswch enw da ar gyfer eich cocatiel gwrywaidd. Gweler enghreifftiau.

•Apollo (duw Groeg)

•Abel

•Bidu (ci o ddosbarth Mônica)

•Bily

>•Cig Moch

•Brian

•Hardd (canwr)

•Chokito

•Dino

•Dudu

•Phoenix (aderyn mytholegol)

•Frodo (cymeriad o “Arglwydd y Modrwyau”)

•Fred

•Greg

• Harry (o "Harry Potter", neu beidio)

•Horus (duw Aifft)

•Joca

•Juca

•Jimmy

•Jac

•Kiko

•Kadu

•Lupy

•Luigi (cymeriad o’r gêm “Supermario”, brawd Mario)

•Lilo

•Martin

•Mário (brawd iLuigi)

•Uwd

•Nico

•Nego

•Nino

•Nescau

•Otto

•Paco

•Pepe

•Pudim

•Ricky

•Scott

•Ralf<4

•Samson

•Thor (duw’r daran)

•Tom

•Zé

Enwau unisex ar gyfer cocatiel

Mae yna'r bridwyr cocatiel hynny nad ydynt, ar yr olwg gyntaf, yn gwybod a yw eu hadderyn yn wryw neu'n fenyw. Mae yna hefyd rai sydd, hyd yn oed yn gwybod hynny, eisiau bedyddio eu hanifail anwes ag enw gwahanol, nad yw o reidrwydd yn gysylltiedig â'i ryw. Felly, mae gennym hefyd awgrymiadau ar gyfer enwau unrhywiol ar gyfer cocateli.

•T’Challa (archarwr Black Panther)

•Sul

•Panda

• Banda

•Piu

•Pi

•Paçoca

•Psita

•Sacha

•Kiwi

•Kwai

•Tahiti

•Auê

•Mô

•Mozi

•Chuchu

•Pym

•Lot

•Dada

•Dengo

•Rima

•Phoenix (aderyn mytholegol)

•Jô

•Xodó

•Shazam (uwch arwr)

•Pysgnau

•Kaká

• Bisgedi

•Bambam

•Abiu

•Popcorn

•Sushi

•Saga

Gweld hefyd: Gwyfyn dan do: Arwydd drwg neu lwc dda? Dewch o hyd iddo!

•Jaga

•Rô

•Penta

•Calch

•Cwmwl

•Liu

•Gorchudd

•Kim

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am forfil? Nofio, neidio, marw a mwy

•Kênia

•Anil

Enwau ar gyfer cocatiel melyn

Gallwch chi hefyd enwi eich cocatiel yn ôl y lliw sydd ganddi . Os yw'ch aderyn yn felyn, efallai y bydd sawl awgrym yn dod i law. Mae melyn fel arfer yn lliw sy'n debyg i fwyd, gemwaith, cymeriadau â'r lliw hwnnw, gwrthrychau, ac ati. Nawr byddwn yn dangos enghreifftiauo enwau ar gyfer cocatiel melyn.

•Bart (Cymeriad o “The Simpsons”)

•Caramel

•Hopscotch

•Sul

•Bloden yr haul

•Marelinha

•Nwdls

•Cheddar

•Couscous

•Piu-piu (cartŵn cymeriad)

•Pikachu (Cymeriad o "Pokémon")

•Gem

•Menyn

•Xerém

• Blonde

•Galego

•Hulog

•Golau

•Melyn

•Yd

•Fubá

•Sul

•Canjica

•Quindim

•Trysor

•Almaeneg

•Pamonha

• Polvilho

•Stwnsh

•Ourinho

•Cajá

•Triguinho

•Jewel

•Ipê

•Blonde

•Camaro

•Camarim

•Aur

•Polenta

Enwau ar gyfer cocatiel gwyn

Ar gyfer cocatiaid gwyn, edrychwch ar rai enwau deniadol.

•Aurora

•Eira

•Cotwm

•Cloud

•Clarinha

•Llaeth

•Iâ

•Eira

•Clychau’r eira (cath o’r ffilm “O Pequeno Stuart Little”)

•Clara

•Golau

•Melon

•Casafa

•Mandioquinha

•Manioc

•Papur

•Llaeth

•Targed

•Polar

•Moon

•Luna

•Moon

•Braquelo

•Gasparzinho

•Albino

•Ceirch

•Lampião

• Calch

•Cocada

•Nevada

•Mist

•Papur

•Ris

•Glace

•Alba

•Crempogau

•Sigh

•Heddwch

• Arian

•Seren

•Pearl

•Gwlân

•Flash

•Hedwig (tylluan y cymeriad HarryCrochenydd)

•Blanca

•Coco

•Albina

•Lumièr (cymeriad o’r ffilm “Beauty and the Beast”)

•Kimba (o “Kimba, y Llew Gwyn”)

•Rupert (cymeriad Rupert Bear)

•Kakashi (cymeriad o anime “Naruto”)

• Angel Bach

•Pave

•Akamaru (cymeriad ci o'r anime “Naruto”)

•Chantilly

Enwau ar gyfer cocatiel llwyd

•Mwg

•Llwyd

•Graphite

•Llwyd

•Simnai

•Cysgod

•Tywyll

•Comet

•Cysgod

•Cloud

•Mercwri (metel hylif)

•Roc

•Gaeaf

•Creigiog

•Gandalf (cymeriad o “Arglwydd y Modrwyau)

•Arian

•Platinwm

•Carbon

•Comet (comet)

•Platinate

•Nebula

•Mytholeg Ffenics (aderyn) sy’n codi o’r lludw)

•Sment

•Niwl

•Pysgota

•Gwych

•Craig

•Alwminiwm

•Norrin (alter-ego y syrffiwr arian, cymeriad Marvel)

•Tom (cath lwyd o’r cartŵn “Tom a Jerry)

•Hebog

•Jaspion (cymeriad o'r gyfres Japaneaidd “Jaspion”)

•Mwglyd

•Sapphire

•Koala

•Flylet

•Crystal

•Feather

•Carbon

•Ymennydd

•Tost

•Luna

•Coelcerth

•Sardîn

•Stone

•Lyncs

•Storm (cymeriad X-men, “storm”)

•Zarcon

•Arian

•Mercury

•Wolf (blaidd yn Saesneg)

Enwau ar gyfercockatiel yn Saesneg

Os ydych chi'n caru'r iaith Saesneg, gallwch ddewis rhoi enw Saesneg i'ch cockatiel yn seiliedig ar liw neu ymddygiad eich cockatiel. Edrychwch ar rai enghreifftiau.

•Awyr (ader)

•Aderyn (aderyn)

•Lleuad (lleuad)

•Cyfaill (ffrind)

•Haul (haul)

•Blondie (blonde)

•Mêl (mêl)

•Aur (aur)

• Hapus (hapus)

•Chwerthin (gwenu)

•Hug (cwt)

•Lwcus (lwcus)

•cnau daear (cnau daear)

•Menyn (menyn)

•Diemwnt (diemwnt)

•Gofod (gofod)

•Eyrod (eryr)

•Cooper (copr)

•Adenydd (adenydd)

•Pluen (plu)

•Cariad (cariad)

•Rhedwr (rhedwr) )<4

•Bachgen (bachgen)

•Merch (merch)

•Seren (seren)

•Hedfan (hedfan)

•Hedfan (hedfan)

•Canwr (canwr)

•Babi (babi)

•Coed (pren)

•Pryn copyn (pry cop)

•Mwnci (mwnci)

•Golygus (ciw)

•Racoon (racŵn)

•Gwenynen (gwenyn)

•Kitty ( gath fach)

•Bywyd (bywyd)

•Teigr (teigr)

•Scarlad (scarlet)

•Auraidd (aur)

•Ebrill (Ebrill)

•Liberty (rhyddid)

•Cutie (ciwt)

•Sinsir (sinsir, sinsir)

•Nutsy (crazy)

•Casiw (cashiw)

•Pupur (pupur, cymeriad cynhaliol o “Iron Man”)

•Heulwen (heulwen)

Enwau enwog ar gyfer cocatiel

Ydych chi'n ffan o unrhyw seren ffilm, canwr neu gymeriad ffuglennol? Beth amenwi eich cocatiel ar ôl rhywun enwog?

•Caetano Veloso (canwr)

•Louro José (parot hwyr Ana Maria Braga)

•Cnocell y coed (cymeriad)

•Zazu (cymeriad o “The Lion King”)

•Hermione (cymeriad o “Harry Potter”)

•Cazuza (canwr)

• Zé Carioca ( Cymeriad Disney)

•Gonzaguinha (canwr)

•Sandy (canwr)

•Stark (dyn haearn)

• Bill (Bill Gates, rheolwr )

•Harley Quinn (cymeriad Comics DC)

•Emilia (y ddol)

•Paulie (o "Paulie, The Good Parrot of Papo")

•Penny (Cymeriad o “The Big Bang Theory”)

•Rhedwr Masnach (cymeriad)

•Pidgey (cymeriad o'r anime “Pokémon”)

•Nigel (cymeriad o “Finding Nemo”)

•Rico (cymeriad o “Madagascar”)

Yr enw gorau ar eich cocatiel

Rydym yn gwybod bod amheuon Gall godi ynghylch yr enw rydych am ei roi wrth fedyddio cocatiel, felly rydym yn awgrymu nifer perthnasol o enwau a all gyd-fynd â'ch anifail anwes asgellog. Cofiwch, anifeiliaid sy'n mynd â'u henwau byr yw cocateli.

Dewiswch enw syml sydd ag ystyr arbennig i ffrind arbennig.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.