Tuiuiú: se kendetegn, information, kuriositeter om fuglen og meget mere!

Tuiuiú: se kendetegn, information, kuriositeter om fuglen og meget mere!
Wesley Wilkerson

Tuiuiu er Pantanals fuglesymbol

Tuiuiú eller Jaburu er en flyvende stork, der betragtes som symbolet på Pantanal! Dens unikke pels, aflange ben og nysgerrige måde at jage på ved at gå langs flodens bredder giver den mange blikke fra naturelskere. Derudover fanger dens voluminøse størrelse, som kan nå 1,60 m i højden, øjet.

Denne art har givet anledning til mange legender, som er kendt af befolkningen langs floderne i Pantanal og i de områder, hvor den har sit naturlige habitat. Den beundres med sin sublime luft i ferskvandsområder som sumpe, floder og søer fra Mexico til det nordlige Argentina.

Og kunne du forestille dig, at en af dens reder nu er en del af en museumssamling? For ligesom fuglens størrelse målte den fundne struktur omkring 3 meter i diameter! Denne fascinerende fugl er også kendt for sin fremragende omsorg for sit afkom, som den fodrer på skift, indtil de er klar til at blive helt selvstændige. Blandt disse fakta vil du kende mange andreog vil blive behørigt introduceret til den smukke Tuiuiú næste gang! Skal vi gå?

Faktablad om Tuiuiú

Den smukke fugl Tuiuiú tiltrækker sig stor opmærksomhed på grund af sit lange og anderledes næb, hvilket gør mange mennesker nysgerrige på dens egenskaber. Derfor vil du nedenfor lære fakta om fuglens navn, visuelle karakteristika, fodring, udbredelse, vaner og reproduktion. Skal vi gå?

Tuiuiú (Jabiru mycteria) har mange navne rundt om i landet: I Mato Grosso og Mato Grosso do Sul kaldes den tuim-de-papo-vermelho, i det sydlige Brasilien identificeres den som jabiru. Den er populært kendt som jabiru og jaburu.

Desuden kommer dens videnskabelige navn fra tupi og græsk: Yabi'ru,iambyrú på tupi betyder opsvulmet hals, og mukter på græsk betyder næse. Derfor betyder etymologien for Tuiuiú en fugl med en stor næse og en opsvulmet hals!

Visuelle funktioner

Tuiuiú er en ekstremt unik og særegen fugl. Dens fysiske karakteristika er slående og iøjnefaldende, så dyrets aflange næb, der kan måle op til 30 cm og er helt sort, tiltrækker sig meget opmærksomhed. Dyret har en bar hals, sort hovedpels og hvide kropsfjer. Generelt måler den normalt op til 1,4 meter, så længden af dens ben erstore og aflange.

Tuiuiú har en meget tydelig kønsdimorfisme. Hunnerne er for eksempel normalt 25 % mindre end hannerne, og de er også mindre tunge.

Tuiuiú fodring

Tuiuiú er en fremragende jæger, der hovedsageligt spiser fisk, insekter, vandslanger og små padder. Den jager sjældent skildpadder og kaimanunger. Dens måde at fange bytte på er ret besynderlig: den går, søger efter bytte med spidsen af næbbet, og når den har fanget det, kaster den det på den hårde jord for at dræbe det og æder sig selv bagefter. Med andre ord er den rolig og præcis, når det kommer til at æde!

Udbredelse og levesteder for Tuiuiú

Over 50% af Tuiuiú-populationen findes i Brasilien, med overvægt i Mato Grosso, Mato Grosso do Sul og Pantanal. Den ses fra den nordlige region op til São Paulo, og en lav procentdel har sit levested i Paraná, Santa Catarina og Rio Grande do Sul. Dens samlede udbredelse strækker sig fra Mexico til det nordlige Argentina.

Arten lever på flodbredder og træer, der allerede er faldet til overfladen i oversvømmelsessæsonen. Når floderne tørrer ud, leder Tuiuiú efter vandpytter og små søer.

Tuiuiú-folkets levevis

Denne fugleart lever i par eller flokke, har dagaktive og vandlevende repræsentanter og er blevet set leve ensomt. For at flyve strækker Tuiuiú halsen helt ud og veksler et par vingeslag med glideflugt. Desuden yngler Tuiuiú på høje træer og spreder normalt sine vinger ud i solen, så de tørrer ud, efter at de har gået langs floderne.

Tuiuiús er desuden trækfugle og lever ved bredden af store floder og søer i fugtige områder, hvor de lever af fisk.

Tuiuiú-avl

Tuiuius reproduktion er ret besynderlig: Når de parrer sig, flyver hannen og hunnen gennem flodskoven til de højeste træer, 4 til 25 m høje, indtil de finder et sikkert sted at bygge en rede, en struktur så stærk, at den kan bære et menneske! Den samme rede genbruges andre år og forbedres med tilføjelse af materialer.

Begge stikker deres hænder eller fødder og næb ned i massen: hannen kommer med træ, mudder og græs, og hunnen bygger reden og lægger 3-4 æg. Rugetiden varer 60 dage, så ungerne bliver selvstændige efter omkring 90 dage.

Tuiuiú'ernes symbolik

Tuiuiús symbolik gennemsyrer den brasilianske kollektive fantasi, så meget at fuglen anses for at være symbolet på Pantanal! Derfor vil du nedenfor opdage dyrets betydning for det brasilianske biom, for naturen som helhed, samt nogle legender om det! Tjek det ud:

Se også: Papillon-hvalp: historie, egenskaber, pris og meget mere!

Det er Pantanals symbolske fugl

Tuiuiú blev officielt betragtet som Pantanals symbol i 1992 og fik denne titel, fordi den er den største flyvende fugl i regionen! Ifølge lov 5950/1992 symboliserer Tuiuiú således Pantanal i Mato Grosso og bør tildeles denne status. Derfor bør befolkningen ud over at passe på fuglen også passe på biomet for at bevare dets habitat og alle arter...hans.

Tuiuiús betydning i naturen

Tuiuiú er af stor økologisk betydning, da den hjælper med at forhindre forrådnelse forårsaget af iltmangel i søer og damme, når tørtiden nærmer sig. Det skyldes, at fuglen tilføjer en stor mængde døde fisk, bløddyr og skaldyr til sin kost, hvilket forhindrer kadaverne i at blive nedbrudt i floderne. På den måde forhindrer Tuiuiú, at floderne bliver forurenede!

Legender, der involverer Tuiuiú

Der er mange legender om Tuiuiú. En af dem fortæller om den tristhed, der er forbundet med fuglen, da jaburussen kiggede for meget ned i jorden. Legenden siger, at en flok Tuiuiús blev fodret af et par indianere, som døde og blev begravet på det sted, hvor de fodrede fuglene.

Når de vendte tilbage for at lede efter mad, blev Tuiuiús på jordhøjen, der dækkede ligene af de indianere, der allerede var døde, og håbede, at der ville komme nogle krummer ud af den. Da indianerne ikke dukkede op mere, blev Tuiuiús mere og mere triste og kiggede på jordhøjen. Af denne grund ville de altid virke trøstesløse.

Kuriositeter om Tuiuiú

Udover at kende flere vigtige fakta om Tuiuiú og dens levevis, er der nogle meget interessante kuriositeter om denne fugl. Så nedenfor vil du lære mere om Tuiuiú's oprindelse og historie, dens bevaringsstatus, dens kommunikation med andre dyr og dens flavisme! Tjek det ud:

Tuiuiú-folkets oprindelse og historie

Denne storkeart er hjemmehørende i Mellem- og Sydamerika og er blandt de fugle, der anses for at være ret almindelige i Brasilien. I øjeblikket anslår optællinger af dyrebestande, at der kun er 400 Tuiuiús i Mellemamerika.

I 2002 blev det anslået, at der var 10.000 Tuiuiús i Latinamerika, fra nord til midten af kontinentet. Nyere videnskabelig forskning rapporterer om en tilbagegang for arten på grund af ødelæggelse af levesteder. Beskyttelsesforanstaltninger er blevet truffet siden 1973 i henhold til lovgivningen i Belize, for eksempel.

Bevaringsstatus for Tuiuiú

Bevarelsen af Jabiru mycteria betragtes som lidt bekymrende ifølge den røde liste fra International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Med andre ord er det ikke en art, der er truet af udryddelse. Tuiuiú har dog mistet sit levested på grund af landbrugets ekspansion, som eliminerer flere biomer.

Fremtiden er derfor ikke særlig optimistisk for bevarelsen af denne og andre bestande af dyr og planter.

Kommunikation og opfattelse af Tuiuiú

Tuiuius lyd kan findes i kataloger og lydarkiver om dyrs adfærd. Jabiruen kommunikerer med andre individer af arten ved at knipse med næbbet. Fordi det er en fugl, har dens øjne en høj opfattelse af farver, såvel som et bredt og panoramisk syn.

Flavisme i Tuiuiú

Flavisme er delvist eller totalt fravær af melanin. Det er blevet observeret, at nogle Tuiuiús har en lavere mængde melanin i pelsen og næbbet, hvilket forårsager en flydende brun og sort pigmentering. De har almindeligvis et sort næb og hals, en rød krave, og hele kroppen er hvid.

I tilfælde af det fænomen, der kaldes flavisme, kan næb og hals være helt røde eller røde med sorte pletter. Dette er dog en begivenhed, der ikke sker så ofte hos disse dyr.

Se også: Hvordan ved man, om mopsen er ren? Det viser vi dig her med enkle tips.

Tuiuiú er en fascinerende fugl!

Nu ved du lidt mere om denne storkeart, der er så velkendt i Pantanal! De særlige kendetegn, der definerer disse fugle, er ikke få, deres rolige gang og deres præcision, når de skyder deres bytte, giver dem en fantastisk kombination af egenskaber, der tiltrækker turisternes blikke og naturvidenskabens opmærksomhed med hensyn til deres bevarelse.

Intensiveringen af landbrugsudvindingen truer arten og garanterer ikke en lovende fremtid for Tuiuiú, som er både velkendt og særegen. Desuden skaber legenderne om Tuiuiú, udover at være populær underholdning for befolkningen, også opmærksomhed om behovet for at bevare disse utrolige fugle.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson er en dygtig forfatter og passioneret dyreelsker, kendt for sin indsigtsfulde og engagerende blog, Animal Guide. Med en grad i zoologi og mange år brugt som dyrelivsforsker har Wesley en dyb forståelse af den naturlige verden og en unik evne til at forbinde med dyr af enhver art. Han har rejst meget, fordybet sig i forskellige økosystemer og studeret deres forskellige dyrelivspopulationer.Wesleys kærlighed til dyr begyndte i en ung alder, da han brugte utallige timer på at udforske skovene i nærheden af ​​sit barndomshjem og observere og dokumentere forskellige arters adfærd. Denne dybe forbindelse med naturen gav næring til hans nysgerrighed og drive for at beskytte og bevare sårbart dyreliv.Som en dygtig forfatter blander Wesley dygtigt videnskabelig viden med fængslende historiefortælling i sin blog. Hans artikler giver et vindue ind i dyrs fængslende liv, kaster lys over deres adfærd, unikke tilpasninger og de udfordringer, de står over for i vores evigt skiftende verden. Wesleys passion for dyrefortalervirksomhed er tydelig i hans forfatterskab, da han regelmæssigt tager fat på vigtige spørgsmål som klimaændringer, ødelæggelse af levesteder og bevarelse af vilde dyr.Ud over sit forfatterskab støtter Wesley aktivt forskellige dyrevelfærdsorganisationer og er involveret i lokale samfundsinitiativer, der har til formål at fremme sameksistens mellem menneskerog dyreliv. Hans dybe respekt for dyr og deres levesteder afspejles i hans engagement i at fremme ansvarlig dyrelivsturisme og oplyse andre om vigtigheden af ​​at opretholde en harmonisk balance mellem mennesker og den naturlige verden.Gennem sin blog, Animal Guide, håber Wesley at inspirere andre til at værdsætte skønheden og vigtigheden af ​​Jordens mangfoldige dyreliv og til at tage skridt til at beskytte disse dyrebare skabninger for fremtidige generationer.