Schaarvogel: zie de volledige gids van deze soort

Schaarvogel: zie de volledige gids van deze soort
Wesley Wilkerson

Ken je de Scissorbird?

De tesourinha, tesourainha of tesoureiro, zoals hij ook wel wordt genoemd, is een vogel die in heel Zuid-Amerika voorkomt, maar wordt beschouwd als een typisch Braziliaanse vogel omdat hij oneindig veel talrijker is.

Deze vogel staat bekend om zijn lange schaarachtige staart en wordt ook gekenmerkt door zijn opvallende kleur. Tyrannus Savana Savana is de wetenschappelijke naam van de meest voorkomende variant van de schaarvogel, maar de vogel heeft nog drie andere ondersoorten.

Zie ook: Is de Zorrilho een stinkdier? Leer meer over dit dier en zijn rariteiten

In dit artikel kom je alles te weten over deze prachtige Zuid-Amerikaanse vogel. Lees verder en ontdek curiosa en interessante informatie over de kleine schaar!

Kenmerken van de schaarvogel

Nu presenteren we de technisch-wetenschappelijke informatie over de kleine pijlstormvogel, zoals hoe lang deze vogels leven, wat ze eten en hoe ze zich voortplanten.

Fysieke kenmerken

De kleine schaar staat niet voor niets bekend onder deze naam, want degenen die hem hebben kunnen observeren, hebben hun ogen zeker gericht op zijn lange en karakteristieke schaarachtige staart. Dit detail in de vogel is de overheersende factor om hem te onderscheiden.

Dit kleine vogeltje is prachtig van kleur, met zijn vleugels in bruintinten, de bovenkant van zijn kop zwart en zijn rug wit.

Grootte en levensduur

Deze sierlijke vogel wordt beschouwd als een kleine vogel met een gemiddeld gewicht van 30 g. De gemiddelde grootte van een schaarvogel is 40 cm voor mannetjes en 30 cm voor vrouwtjes, waarbij het verschil in grootte te wijten is aan de staart, die langer is bij mannetjes.

De staart, die het belangrijkste element is in het uiterlijk van de schaar, is meestal tussen 25 en 29 cm lang bij mannetjes. Er is geen consensus over hoe lang een schaar in het wild leeft, maar men schat dat de vogel minstens vier jaar kan overleven.

Gedrag

De schaarvogel is een trekvogel die gedurende het jaar lange reizen maakt, afhankelijk van de klimaatveranderingen van de seizoenen. Deze vogel vliegt meestal in zwermen en in de gunstige periodes en op de plaatsen waar hij voorkomt, is het ook mogelijk om veel individuen van de soort bij elkaar in dezelfde boom te vinden.

Daarnaast is een zeer opvallend gedragskenmerk van de kleine pijlstormvogel zijn gevoel van bescherming voor de kuikens. De vogel is meestal extreem beschermend en territoriaal bij de nesten als er kuikens zijn, wat de wetenschappelijke naam Tyrannus rechtvaardigt.

Voedsel

Het dieet van de kleine pijlstormvogel bestaat voornamelijk uit insecten en pitloos fruit. De voorkeur van volwassen individuen van deze soort gaat echter uit naar vliegende en/of boombewonende insecten, die regelmatig worden gevonden in de boomtoppen waar ze hun nesten bouwen.

Om hun jongen te voeden, verorberen de volwassen pijlstormvogels het voedsel en braken het, bijna verteerd, weer uit om de kleine pijlstormvogels te voeden. Deze praktijk is overheersend bij het voeden van de jongen van verschillende vogelsoorten.

Zie ook: Zuurwatervissen: bekijk populaire soorten en belangrijke tips

Voortplanting en levenscyclus

De voortplantingsperiode van de tesourinhas ligt tussen de maanden september en december. Geschat wordt dat elk nest tussen de twee en vier jongen bevat, die hun eieren leggen in komvormige nesten gemaakt van droge twijgen. Het koppel zorgt om de beurt voor de jongen en laat het nest bijna nooit onbedekt.

Het uitbroeden van de eieren duurt gemiddeld 14 dagen. Na het uitkomen hebben de kuikens ongeveer 15 dagen nodig om volwassen te worden. Gewoonlijk beginnen de legsels aan het einde van het jaar uit te komen en tegen half februari kun je de nieuwe parelhoenders al door de lucht zien snijden.

Schaarvogel ondersoorten

Zoals eerder vermeld, heeft de kleine pijlstormvogel in totaal vier ondersoorten, waarvan de Tyrannus Savannah de overheersende is. Begrijp nu de kenmerken van elk van hen, die fysiek identiek zijn, met als verschil, in principe, hun gebied van voorkomen.

Tyrannus savanne savanne

De Tyrannus Savana Savana, is als het ware de "originele" schaar. Het voorvoegsel Tyrannus Savana, aanwezig in de wetenschappelijke naam van alle vier de ondersoorten, betekent "gemene vogel die op de savanne leeft".

Deze ondersoort is de meest voorkomende en komt vrijwel overal op het Braziliaanse grondgebied voor, ook in andere buurlanden. Je vindt ze in de centraal-westelijke, zuidelijke en zuidoostelijke regio's, evenals in de grensgebieden met Bolivia, Paraguay, Uruguay en Argentinië.

Tyrannus savana sanctaemartae

Bron: //br.pinterest.com

Deze ondersoort van de schaar is overwegend latino en bewoont een relatief klein territorium, in tegenstelling tot zijn verwanten die in een veel groter territorium voorkomen.

Tyrannus Savana Sanctaemartae kan alleen in de zomer worden waargenomen in een klein territorium dat het noorden van Colombia en het uiterste noordwesten van Venezuela omvat.

Tyrannus savanne monachus

Bron: //br.pinterest.com

De ondersoort Tyrannus Savannus Monachus is misschien wel de schaar met de grootste territoriale dekking van allemaal.

Geschat wordt dat de pijlstormvogels van deze ondersoort kunnen worden waargenomen van centraal Mexico tot zuidelijk Colombia, Venezuela, eilanden voor de Venezolaanse kust en Suriname, maar ook in het noorden van Brazilië, in Roraima, de benedenloop van de Rio Negro en misschien in Amapá.

Tyrannus savana circumdatus

Dit is de meest tropische ondersoort en ook de ondersoort die het gemakkelijkst in bossen te vinden is, wat hem onderscheidt van de andere ondersoorten, die vooral te vinden zijn in stedelijke centra en open graslandgebieden, zoals de Braziliaanse Cerrado.

Circumdatus komt voor in Amazonia, Pará en Amapá, altijd in troepen die stukken Amazonewoud en andere tropische biomen "binnendringen", evenals de omliggende stedelijke centra.

Meer over de Scissorbird

Bron: //br.pinterest.com

Om onze compilatie over deze prachtige vogel af te ronden, presenteren we een aantal onderwerpen die interessante gegevens over de vogel bevatten, zoals de kenmerken van zijn zang, gegevens over zijn immigratie en de beschermingsstatus van deze vogelsoort.

Kenmerken van de schaarhoek

De tesourinha heeft een karakteristieke zang, die alle ondersoorten van de vogel gemeen hebben. Het geluid wordt geïntoneerd in twee of drie tonen en is in principe dezelfde reeks die herhaald wordt. De reeks is erg snel en duurt ongeveer vier seconden. De zang begint met tsjirpen, die in snelheid toeneemt.

In het zomerseizoen, wanneer de kleine pijlstormvogels zich over Zuid-Amerika verspreiden om te broeden, is het gebruikelijk om in de late namiddag enkele individuen van deze soort zingend in bomen of hoogspanningsdraden te vinden.

De vogeltrek

De trekperiode van de kleine pijlstormvogels vindt over het algemeen plaats tussen eind maart en begin september. Van de vier ondersoorten is alleen van de Tyrannus Savannah het trekgedrag bewezen. Geschat wordt dat de kleine pijlstormvogels in deze periode tussen de 3.000 en 4.000 km per dag afleggen.

Tussen september en februari, wanneer het warm weer is in de meest zuidelijke regio's, worden ze in grote aantallen gezien in heel Brazilië, met uitzondering van het noordoosten, maar tussen maart en september, in de winter, migreren ze naar het noorden, waar ze een paar maanden rondzwerven in het Amazonegebied, Venezuela en Colombia.

Beschermingsstatus

Er is geen bezorgdheid over de staat van instandhouding van de pijlstormvogels. Deze vogelsoort heeft een grote en groeiende populatie, terwijl hij niet veel natuurlijke vijanden heeft vanwege zijn trekgedrag.

Bovendien zorgt de verdeling van de schaarbek in vier ondersoorten ervoor dat hij in vrijwel heel Zuid-Amerika en het Caribisch gebied voorkomt, waardoor deze soort een van de talrijkste in het westen is.

Scissorbird: de tiran die de wereld charmeert

Bron: //br.pinterest.com

Zoals we in dit artikel hebben gezien, heet de beroemde schaar eigenlijk Tyrannus Savana. De wetenschappelijke naam, zoals uitgelegd, verwijst naar het gedrag en een waarnemingsgebied van deze vogelsoort.

Tyrannus vanwege zijn agressiviteit bij het beschermen van zijn nest, en Savannah vanwege de eerste plaats waar hij gezien werd, in de Cerrado. Het is echter helemaal geen tiran, en kan op veel andere plaatsen gezien worden dan de Braziliaanse Savannah, namelijk de Cerrado.

Misschien geeft de naam schaar het beste weer waar deze sierlijke vogel voor staat. Met een aangenaam lied, een harmonieus uiterlijk en een enorme staart, groter dan zijn lichaam en die een perfecte schaar vormt.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson is een ervaren schrijver en gepassioneerd dierenliefhebber, bekend om zijn inzichtelijke en boeiende blog, Animal Guide. Met een graad in zoölogie en jarenlang gewerkt als natuuronderzoeker, heeft Wesley een diep begrip van de natuurlijke wereld en een uniek vermogen om contact te maken met allerlei soorten dieren. Hij heeft veel gereisd, zich ondergedompeld in verschillende ecosystemen en hun diverse wilde dierenpopulaties bestudeerd.Wesley's liefde voor dieren begon op jonge leeftijd toen hij talloze uren doorbracht met het verkennen van de bossen in de buurt van zijn ouderlijk huis, waarbij hij het gedrag van verschillende diersoorten observeerde en documenteerde. Deze diepe band met de natuur voedde zijn nieuwsgierigheid en gedrevenheid om kwetsbare dieren in het wild te beschermen en te behouden.Als ervaren schrijver combineert Wesley in zijn blog vakkundig wetenschappelijke kennis met boeiende verhalen. Zijn artikelen bieden een kijkje in het boeiende leven van dieren, werpen licht op hun gedrag, unieke aanpassingen en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd in onze steeds veranderende wereld. Wesley's passie voor belangenbehartiging van dieren komt duidelijk naar voren in zijn schrijven, aangezien hij regelmatig belangrijke kwesties aan de orde stelt, zoals klimaatverandering, vernietiging van leefgebieden en natuurbehoud.Naast zijn schrijven ondersteunt Wesley actief verschillende dierenwelzijnsorganisaties en is hij betrokken bij lokale gemeenschapsinitiatieven gericht op het bevorderen van coëxistentie tussen mensenen dieren in het wild. Zijn diepe respect voor dieren en hun leefgebieden komt tot uiting in zijn inzet voor het promoten van verantwoord natuurtoerisme en het onderwijzen van anderen over het belang van het handhaven van een harmonieus evenwicht tussen mens en natuur.Via zijn blog, Animal Guide, hoopt Wesley anderen te inspireren om de schoonheid en het belang van de diverse dieren in het wild op aarde te waarderen en om actie te ondernemen om deze dierbare wezens te beschermen voor toekomstige generaties.