Brîd ci gwyn: gweler y mawr, bach a chanolig

Brîd ci gwyn: gweler y mawr, bach a chanolig
Wesley Wilkerson

Bydd y bridiau cŵn gwyn hyn wrth eich bodd!

Mae cŵn â chôt wen yn hardd ac yn hynod gain. Daw'r rhan fwyaf o fridiau o'r lliw hwn o leoedd oer, felly mae angen gofal arbennig arnynt. Mae'r lliw gwyn oherwydd y crynodiad isel o melanin. Mewn geiriau eraill, mae presenoldeb llai o bigmentiad yn y croen.

Mae hynny oherwydd bod y gôt yn gwasanaethu'r anifeiliaid i guddliwio eu hunain yn yr amgylchedd. Yn yr achos hwnnw, mae ganddyn nhw liw golau oherwydd maen nhw'n dod o leoedd oer ac eira. Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu am y prif fridiau cŵn gwyn, popeth sydd angen i chi ei wybod amdanynt a'r gofal angenrheidiol ar gyfer pob math.

Brid cŵn bach gwyn

Cŵn Mae rhai bach yn eithaf poblogaidd. Yn ogystal â bod yn giwt, maent yn haws gofalu amdanynt a chadw eu ffwr yn lân. Gyda llaw, mae angen llawer o ofal hylendid ar gi gwyn, mae cymaint yn dewis cael ci bach. Gweler nawr y bridiau cŵn bach gwyn.

Malta

Mae'r Maltese yn un o hoff fridiau o diwtoriaid. Yn adnabyddus am fod yn bwyllog, ciwt a charedig, mae'r Malteg yn gi bach gwych i'w gael yn y teulu. Byddwch yn cael llawer o hwyl ag ef. Mae cŵn o'r brîd hwn yn fywiog a deallus iawn, maent yn cystadlu mewn cystadlaethau olrhain, ystwythder ac ufudd-dod.

Yn ogystal, maent yn sefyll allan fel cŵn therapi. Mae'r Maltese yn dod iRoedd llawer yn ystyried bod y brîd yn amrywiad o'r Bugail Almaeneg. Mae gan y ddau frid bersonoliaethau tebyg. Bugail y Swistir yw'r ci delfrydol i unrhyw un sydd eisiau ci gwarchod gartref. Mae'r ci bach hwn yn gydymaith gwych ac yn amddiffynnol iawn.

Gweld hefyd: Maritaca: Gweler gwybodaeth bwysig am y rhywogaeth hon

Ei harddwch sy'n denu sylw fwyaf, mae'r gwallt gwyn, ei faint a'i glustiau bach syth yn gwneud y brîd hwn yn drawiadol. Mae Bugail y Swistir ar gyfartaledd yn 59 cm o daldra ac yn pwyso hyd at 32 kg. Mae ci o'r brîd hwn yn costio tua $2000.

Akita Inu

O darddiad Japaneaidd, mae brîd Akita Inu yn boblogaidd am fod ag ymddangosiad pwerus, craff ac am fod yn hynod deyrngar i'r dy deulu. Mae Akitas yn fawr, yn smart, yn ddewr, yn annibynnol ac yn amddiffynnol iawn. Yn Japan mae'n gyffredin gweld cŵn o'r brîd hwn yn gweithredu fel cŵn heddlu.

Yn ogystal, maent yn chwareus, yn gymdeithion ac yn ffrindiau mawr. Does ryfedd ei fod wedi dod yn un o'r bridiau mwyaf annwyl yn y byd. Mae ciwtrwydd y ci bach hwn yn swyno unrhyw un! Mae Akita ar gyfartaledd yn 65 cm a gall bwyso hyd at 50 kg. Mae pris Akita yn amrywio o $2000.00 i $6500.00 reais.

Dalmatian

Mae'n rhaid eich bod wedi gwylio'r ffilm glasurol sydd â Dalmatians yn yr olygfa. Fodd bynnag, mae enwogrwydd y brîd hwn yn mynd ymhell y tu hwnt, maent hefyd yn boblogaidd am fod yn gyfeillgar a chyfeillgar. Mae ei ymddangosiad, sydd wedi'i amlygu'n dda yn y ffilm, hefyd yn un o brif nodweddion y brîd, gan fod ganddo smotiau swynol.

Oyn ôl y CPKC, mae'r smotiau bob amser yn safonol, yn amrywio rhwng gwyn neu frown yn unig. Mae'r Dalmatian yn gi cadarn, cryf a dewr, felly mae'n gi gwarchod rhagorol. Mae'n cyrraedd hyd at 61 cm o uchder a gall bwyso hyd at 32 kg. Mae'r ci bach hwn yn costio tua $2500.00 reais.

Dogo Argentino

O darddiad Ariannin, mae gan y brîd mawr hwn olwg athletaidd a gwladaidd. Mae gan y Dogo Argentino wrthwynebiad corfforol gwych, a dyna pam ei fod wrth ei fodd yn ymarfer gweithgareddau ysgogol. Yn aml yn ddryslyd gyda Pit Bull, mae gan y brîd hwn ei brif nodwedd ei gyhyredd.

Mae hwn yn gi cryf a dewr. Mae ganddo bersonoliaeth dawel a heddychlon, ac nid yw fel arfer yn achosi trafferth gyda sŵn diangen. Mae'r Dogo Argentino yn gi hynod ffyddlon ac yn gysylltiedig iawn â'i berchennog. Mae'r ci hwn yn cyrraedd hyd at 68 cm ac yn pwyso 45 kg ar gyfartaledd. Mae pris y brîd hwn yn amrywio o $1000.00 i $3500.00 reais.

Kuvasz

Ci mawr gwyn yw Kuvasz neu Hungarian Shepherd. Mae'n boblogaidd am fod yn amddiffynnol iawn. Oherwydd y nodwedd hon, mae hyd yn oed wedi gweithredu fel ci gwarchod ar gyfer da byw, gan amddiffyn y gwartheg rhag y peryglon ar y fferm.

Er ei faint, nid yw'r Kuvasz yn gi trwm ac nid yw'n achosi fel arfer. gwaith. Mae eu cot yn wyn, yn drwchus ac yn gyrliog a rhaid ei brwsio bob yn ail ddiwrnod. Yn gydymaith ac yn dawel, gall y ci bach hwn gyrraedd hyd at 76 cm o uchder a phwyso o 36 kg i 50 kg.kg. Mae gwerth ci bach yn costio tua $1500.00 i $3500.00 reais.

Akbash

Yn wreiddiol o Dwrci, mae'r brîd hwn yn adnabyddus am fod yn amddiffynnol ac annibynnol iawn. Mae'r Akbash, a elwir hefyd yn Coban Kopegi ac Askbash Dog, bob amser yn wyliadwrus ac yn gwneud ci gwarchod gwych. Mae ei olwg yn mynegi mawredd a chywreinrwydd ar yr un pryd.

Mae'n gi mawr deallus iawn ac mae bob amser yn chwilio am weithgareddau. Mae'r ci bach hwn yn opsiwn gwych i'w gael gartref. Mae bob amser yn barod i amddiffyn ei berchennog a gwasanaethu fel cydymaith. Ar gyfartaledd mae'n 86 cm o daldra a gall bwyso hyd at 60 kg. Mae ei werth tua $ 3000.00 reais.

Samoyed

O darddiad Rwsiaidd, mae'r brîd wedi dod yn un o'r rhai mwyaf annwyl yn y byd oherwydd ei giwtrwydd eithafol. Mae'r ci bach hwn yn gyfeillgar iawn ac yn llawn bywyd. Mae'n gi delfrydol i unrhyw un sydd eisiau bod mewn cwmni da. Mae'n swynol, ei ffwr gwyn a'i osgo cadarn yn drawiadol.

Oherwydd ei fod yn fawr ac yn edrych fel ci cryf, roedd yn gi sled ar un adeg yn Siberia. Os ydych chi'n bwriadu cael Samoyed, gwyddoch ei fod yn caru gweithgaredd corfforol. Mae gan y ci hwn uchder cyfartalog o 53 cm ac mae'n pwyso tua 30 kg. Mae ei bris yn amrywio o gwmpas $3500.00 reais.

Bridiau cŵn gwyn: mae angen i chi eu gwybod!

Rydych chi wedi gweld yn yr erthygl hon y prif fridiau cŵn gwyn a'u holl nodweddion. fod omawr, canolig neu fach, i gyd yn swynol. Daw'r bridiau hyn o ranbarthau oer y blaned, felly mae angen gofal arbennig arnynt. Oherwydd eu bod wedi dod i'r amlwg mewn ardaloedd oer, mae gan y cŵn hyn gwyn fel eu prif liw, felly gallant guddliwio eu hunain yn yr amgylchedd.

Mae gan bob ci bach ei nodwedd arbennig ei hun, ac un ohonynt yw'r lliwio. Mae ci gwyn yn tynnu llawer o sylw am ei ymddangosiad cain. Ac i gynnal yr ymddangosiad hwn mae'n bwysig dilyn gofal hylendid. Ceisiwch adnabod y brîd yn well bob amser a dilynwch yr argymhellion.

hyd at 25 cm o daldra a gall bwyso hyd at 4 kg. Mae ganddo gôt wen, meddal iawn, hir, sidanaidd a llyfn. Gall y pris i fod yn berchen ar Malteg amrywio o $1500.00 i $5000.00 reais.

Pomeranian Gwyn

Y Pomeranian yw'r fersiwn corrach o'r Spitz -Almaeneg. Mae'n adnabyddus am fod â chôt unigryw a rhagorol. Mae cŵn o'r brîd hwn yn hapus iawn ac yn fywiog. Ac maen nhw ynghlwm wrth eu perchennog, a dyna pam maen nhw'n cael eu hystyried yn gŵn cydymaith rhagorol.

Yn ôl Cydffederasiwn Cynophile Brasil (CBKC), y Pomeranian yw'r brîd mwyaf poblogaidd yn y wlad. Mae ci bach y brîd hwn yn cyrraedd hyd at 20 cm fel oedolyn ac yn pwyso o 1.9 kg i 3.5 kg. Gall gostio rhwng $1200.00 a $4500.00 reais.

Japanese Spitz

Mae'r Spitz Japaneaidd yn gi prysur, siriol ac yn gydymaith gwych. Mae'r brîd hwn yn sefyll allan am fod yn fach ac yn debyg i'r Ci Esgimo Americanaidd. Mae'r Spitz Japaneaidd yn ffyddlon iawn ac wrth ei fodd yn chwarae. Mae'n gi gyda llawer o egni ac mae angen amser a sylw gan ei berchennog.

Mae ganddo gôt drwchus a gwyrddlas sy'n denu llawer o sylw. Gall y ci bach hwn fesur hyd at 35 cm o uchder a gall bwyso o 5 kg i 10 kg. Mae pris ci bach yn amrywio o $3400.00 i $8000.00 reais.

Bichon Frize

Does dim llawer yn hysbys am darddiad y Bichon Frize, ond mae ymchwil yn dweud ei fod wedi tarddu o Ffrainc. Mae cŵn o'r brîd hwn yn hwyl ac yn caru sylw.Maen nhw'n felys iawn, yn gariadus ac yn ffyddlon. Mae gan y Bichon Frize ffwr meddal, sidanaidd tebyg i ffwr pwdl.

Bu bron i'r brîd hwn ddiflannu ar ôl y Rhyfeloedd Byd, ond yn ffodus cafodd ei achub gan y Belgiaid a'r Ffrancwyr. Heddiw mae'n frîd annwyl iawn am ei swyn a'i giwtrwydd. Maent yn fach a blewog o ran maint, eu taldra yw 27 cm ar y mwyaf ac mae eu pwysau yn cyrraedd hyd at 9 kg. Ar hyn o bryd, gall ci bach o'r brîd hwn ym Mrasil gostio o $1000.00 i $3200.00 reais.

Bichon Bolognese

Mae'r Bichon Bolognese yn frîd Eidalaidd dof iawn ac yn garedig. Mae ci bach y brîd hwn yn garedig, yn ddeallus ac yn ffyddlon iawn. Mae ganddo ffwr gwyn a hir, sy'n edrych yn debycach i bêl cotwm. Mae'n gydymaith mawr ac yn gymdeithasol iawn, mae'n cyd-dynnu'n dda ag anifeiliaid a bodau dynol eraill.

Mae ei faint yn swyno llawer o bobl. Uchder uchaf Bichon Bolognese yw 30 cm ac mae ei bwysau yn amrywio o 2 kg i 4 kg. Mae'r Bichon Bolognese yn frîd annwyl iawn, nid yw'n cymryd gwaith ac mae'n addasu'n dda iawn i amgylcheddau. Mae ei bris yn amrywio o $1200.00 i $3500.00 reais.

Coton de Tulear

Yn tarddu o ranbarth Tulear Affrica, y brîd Coton de Tulear yw ei brif nodwedd y coesau byr. a phawennau crynion. Mae'r ci bach hwn yn hynod giwt a dof, does ryfedd ei fod yn frid enwog ymhlith artistiaid Hollywood.

Mae'r got hefyd yn sefyll allan. Fel y dywed yr enw, coton sy'n golygucotwm, mae ganddyn nhw flew gwyn a meddal yn union fel cotwm. Mae'r ras hon yn wyn yn bennaf. Fodd bynnag, efallai y bydd rhai cŵn â smotiau du, brown neu gochlyd. Mae ganddynt uchder uchaf o 30 cm, a gallant bwyso o 3 kg i 6 kg. Mae ci bach yn costio rhwng $1200.00 a $5000.00 reais.

Daeargi Gwyn Gorllewin yr Ucheldir

Mae brid Daeargi Gwyn Gorllewin Ucheldir, neu Westie yn unig, yn dod yn wreiddiol o'r Alban. Mae'r brîd yn swynol ac yn adnabyddus. Mae'r Westie yn ddeallus iawn, yn annibynnol ac yn addasadwy. Ond, hyd yn oed gyda'i annibyniaeth, mae hefyd yn annwyl a chariadus iawn gyda'i berchennog.

Mae'n gi chwareus, nid yw fel arfer yn aros yn llonydd am amser hir. Mae teithiau cerdded a gemau yn hanfodol ar gyfer y ci bach hwn. Mae cot Westie o hyd canolig a chaled, gwyn ei lliw a heb amrywiadau. Mae'r ci hwn ar gyfartaledd yn 27 cm o daldra ac yn pwyso hyd at 6 kg. Mae ei werth tua $2800.00 reais.

Pwdl Gwyn

O darddiad Ffrengig, mae'r Poodle yn cyflwyno sawl nodwedd unigol. Un ohonynt yw ei ddeallusrwydd, mae'r brîd hwn yn yr ail safle yn y safle. Mae ei gôt gyrliog hefyd yn rhagorol ac wedi gwneud y Poodle yn un o fridiau enwocaf y byd.

Mae gan y ci bach hwn lawer o egni ac un o'i hoff weithgareddau yw nofio. Mae wrth ei fodd yn chwarae, mae'n gi hyfforddi gwych, mae hefyd yn ffyddlon ac yn ffyddlon. Gall y Pwdls foda geir mewn pedwar maint, yn amrywio o degan i gawr. Mae gwerth ci bach pwdl yn amrywio o $1000.00 i $6000.00 reais.

Chihuahua Gwyn

O darddiad Mecsicanaidd, mae'r ci bach hwn yn cael ei ystyried yn un o'r lleiaf yn y byd. Er gwaethaf ei faint bach, mae'n tynnu llawer o sylw oherwydd ei nodweddion niferus. Mae ei risgl, er enghraifft, yn uchel iawn.

Er ei fod yn giwt, nid yw'r ci hwn yn gymdeithasol iawn, yn enwedig gyda phlant. Mae'n diriogaethol iawn ac mae ganddo bersonoliaeth gref. Mae gan yr anifail anwes hwn lawer o egni, mae wrth ei fodd yn ymarfer gyda'i berchennog ac mae hefyd yn gi gwarchod gwych. Mae'r ci bach hwn yn cyrraedd hyd at 20 cm o uchder ac yn pwyso tua 3 kg. Mae ci o'r brîd hwn yn costio tua $1000.00 i $8000.00 reais.

Brid ci gwyn canolig ei faint

Mae bridiau cŵn gwyn bob amser yn swynol. Mae gan gŵn o bob maint nodweddion unigryw. Mae gan gŵn gwyn canolig eu maint nifer o rinweddau y byddwch wrth eich bodd yn gwybod amdanynt. Darganfyddwch yma y bridiau cŵn gwyn canolig eu maint mwyaf poblogaidd.

Borzoi

O darddiad Rwsiaidd, mae'r Borzoi yn frid sy'n adnabyddus am ei geinder a'i wallt sidanaidd hir. Yn y gorffennol, roeddent yn weithgar wrth hela bleiddiaid yn Rwsia oherwydd eu bod yn gallu cyflawni cyflymder uchel. Mae'r Borzoi yn gi cydymaith ardderchog, yn deyrngar, yn gymdeithasol ac yn hwyl.

Un o'i brif nodweddion yw ei fod yneni sbrintiwr. O ran ymddangosiad gweledol, mae gan y Borzoi gorff hirfain, clustiau bach a throoping. Mae ganddo ben ychydig yn hir a chul, mae'n pwyso hyd at 11 kg a gall fesur hyd at 80 cm o uchder. Mae gwerth Borzoi ar gyfartaledd o $1800.00 i $3800.00 reais.

Paffiwr Gwyn

Er gwaethaf ei wyneb dig, mae'r Bocsiwr yn hoffus iawn, yn dyner, yn chwareus ac yn serchog. Mae hwn yn frîd canolig ei faint y mae perchnogion yn America yn ei garu. Yn y gorffennol, roedd cŵn o'r brîd hwn yn cael eu bridio i fod yn gŵn gwarchod. Oherwydd bod ganddyn nhw bersonoliaeth ddofn, fe ddechreuon nhw wasanaethu fel cŵn anwes. Sydd, gyda llaw, yn ardderchog.

Mae eu cot gan mwyaf yn euraidd. Mae'r Boxer gwyn yn llawer anoddach i'w ddarganfod, mae'r lliw oherwydd newid genetig prin. Mae'r Boxer yn cyrraedd 58 cm ar gyfartaledd a gall bwyso hyd at 27 kg. Mae'r ci hwn yn costio tua $1500.00 reais.

White Cocker Spaniel

Cocker Spaniel yw'r brîd sy'n serennu yn y ffilm “Lady and the Tramp”. Mae'n adnabyddus am ei geinder a'i giwtrwydd. Mae cŵn o'r brîd hwn yn dos iawn ac yn gymdeithion gwych. Mae'r anifail anwes hwn yn benderfynol, yn ffyddlon, yn amddiffynnol ac yn wych gyda hyfforddiant.

Mae gan y brîd sawl amrywiad lliw, gwyn yw un o'r rhai prinnaf. Fodd bynnag, nid yw Cydffederasiwn Cinophilia Brasil bellach yn caniatáu lliw gwyn y brîd hwn, gan ei fod yn deillio o groesfan anghywir. Mae Cocker Spanielyn mesur hyd at 43 cm o uchder ac yn pwyso hyd at 15 kg. Mae ei bris yn amrywio o $1200.00 i $4500.00 reais.

Tarw Daeargi

Mae'r Daeargi Tarw yn adnabyddus am ei olwg unigryw. Er ei fod yn edrych fel ci bach difrifol, mae'n eithaf hwyliog a chwareus. Mae ei drwyn yn hir ac nid oes ganddo unrhyw wahaniad oddi wrth y benglog. Oherwydd ei fod yn gryf ac yn ddewr, mae eisoes wedi'i ddefnyddio i wynebu teirw ac anifeiliaid mawr eraill. Ond, yn ffodus, ni welir hwn bellach.

Mae gan yr anifail anwes hwn bersonoliaeth gytbwys, mae wrth ei fodd yn chwarae ac yn ymarfer gweithgareddau ysgogol. Felly, ceisiwch ei hyfforddi bob amser. Gall y Daeargi Tarw fesur cyfartaledd o 56 cm a phwyso hyd at 30 kg. Mae pris y ci bach hwn yn amrywio o $1000.00 i $5000.00 reais.

White Schnauzer

O darddiad Almaenig, defnyddiwyd y Schnauzer fel ci gwarchod yn y Rhyfel Byd Cyntaf a wedi hynny daeth y trydydd ci mwyaf poblogaidd yn yr Unol Daleithiau. Er ei fod yn gi cariadus, mae ganddo bersonoliaeth gref. Mae'n bwysig ei hyfforddi cyn gynted ag y mae'n gi bach fel nad oes rhaid iddo weithio.

Yn ogystal â'i bersonoliaeth ragorol, mae'r ci bach hwn yn giwt ac yn angerddol iawn. Gyda'i gorff a'i wyneb blewog, mae'n ymddangos bod ganddo "fwstas", sy'n ei wneud hyd yn oed yn fwy arbennig. Mae ei uchder rhwng 30 cm a 70 cm ac mae ei bwysau tua 5 kg i 45 kg. Mae pris Schnauzer yn amrywio o $800.00 i $1000.00 reais.

Border Collie

Mae'n rhaid eich bod wedi gweld Border Colliemewn rhai hysbysebion teledu, rhai ffilm neu raglen. Mae'n hysbys mai'r brîd hwn yw'r craffaf yn y byd, felly dyma'r ffefryn ymhlith tiwtoriaid. Roedd ei darddiad ym Mhrydain Fawr a'i swyddogaeth oedd bugeilio defaid ffermwyr.

Mae ci o'r brîd hwn yn deyrngar iawn ac yn smart. Mae bob amser yn chwilio am ysgogiad corfforol a meddyliol, felly mae'n bwysig ymarfer gweithgareddau gyda'r ci hwn bob amser. Mae ei uchder ar gyfartaledd yn 55 cm a gall bwyso hyd at 20 kg. Mae'r doggo hwn yn costio tua $1500.00 i $5000.00 reais.

Ci Eskimo Americanaidd

Os ydych chi'n chwilio am gi cain, craff, deallus, ffyddlon a hwyliog, gwyddoch fod yr Americanwr Mae Eskimo yn ddelfrydol. Mae golwg drawiadol ar y ci hwn oherwydd ei got wen a thrwchus. Mae'r Eskimo Americanaidd yn hynod giwt ac yn gydymaith gwych.

Mae'r brîd hwn, a elwir hefyd yn Eskie, yn tarddu o'r Almaen. Dechreuodd fod yn llwyddiannus mewn syrcasau, gan gynnwys ci bach o'r brîd hwn wedi llwyddo i gerdded ar raff dynn. Mae eu taldra yn amrywio o 38 cm i 51 cm ac mae eu pwysau yn amrywio o 8.2 kg i 16 kg. Gall y ci bach hwn gostio hyd at $3000.00 reais.

Brîd ci mawr gwyn

Mae cŵn mawr yn ddewis gwych i'r rhai sydd â lle ac sy'n barod i ofalu am eu ffurf orau. Er gwaethaf eu maint, gall unrhyw gi fod yn hynod ddofi, gan gynnwys rhai mawr. Ac mae'r ci mawr gwyn o hydyn fwy arbennig. Dewch i adnabod y prif fridiau yma.

Husky Siberia gwyn

Gyda llygaid bach glas, ymddangosodd y brîd yn Siberia, tua dwy fil o flynyddoedd yn ôl ac fe'u defnyddiwyd i dynnu sleds. Roedd ei gyflyru corfforol yn ffafriol i gario gwrthrychau trwm yn yr oerfel. Ffaith hanesyddol am yr Husky Siberia yw’r “ras serwm Nome” fel y’i gelwir.

Dioddefodd tref yn Alaska epidemig difftheria a bu grwpiau o gwn, gan gynnwys Husky, yn helpu i achub y boblogaeth trwy ddod â serwm a meddyginiaeth i mewn. yr oerfel. Mae'r ci hwn yn chwareus iawn ac yn gydymaith ffyddlon. Ar gyfartaledd mae'r brîd yn 60 cm ac yn pwyso hyd at 28 kg. Gall ci bach Husky Siberia gostio hyd at $3000.00 reais.

hufen Golden Retriever

brîd annwyl, sy'n enwog am ei ymddangosiad a'i bersonoliaeth hwyliog, mae'r Golden Retriever yn tarddu o Brydain ac yn cydymaith mawr. Fel y dywed yr enw eisoes (Aur = euraidd), aur yw'r lliw pennaf. Fodd bynnag, gallwch chi ddod o hyd i'r ci bach hwn mewn lliw hufen, sy'n naws ysgafn iawn.

Mae'r ci Aur yn dos iawn ac yn hoffi plesio pawb. Mae ganddo hefyd lefel wych o gymdeithasoli ac mae'n hynod smart. Dyma'r ci delfrydol ar gyfer teuluoedd sy'n caru hwyl. Ar gyfartaledd mae'n 61 cm o daldra ac yn pwyso hyd at 32 kg. Mae ci bach yn costio tua $1000.00 i $7000.00 reais.

Gweld hefyd: A all cocatil fwyta grawnwin? Gweler awgrymiadau bwyd pwysig

Swiss Shepherd

Mae'r brîd yn tarddu o'r Swistir ac fe'i cydnabuwyd yn ddiweddar.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.