Y ci craffaf yn y byd: gweler 25 o fridiau rhyfeddol

Y ci craffaf yn y byd: gweler 25 o fridiau rhyfeddol
Wesley Wilkerson

Mae'r bridiau cŵn hyn yn anhygoel o smart!

Mae gan gŵn ddeallusrwydd unigryw, mae hynny'n ffaith. Fodd bynnag, mae yna rai sy'n sefyll allan, a all hyd yn oed wneud iddynt gaffael rhai proffesiynau! Er enghraifft, mae yna gŵn sy'n cael eu hystyried fel y rhai mwyaf deallus yn y byd sy'n gweithredu fel cŵn bugeilio, heddlu, gwarchod, achub, ymhlith llawer o swyddogaethau eraill.

Yn yr erthygl hon, byddwch chi'n darganfod pa gŵn sy'n sefyll allan yn nhermau o ddeallusrwydd. Mae'n werth nodi eu bod yn gwahaniaethu ar lawer ystyr. Mae rhai yn fawr, mae rhai yn fach, mae rhai dan fwy o straen, tra bod eraill yn dawel iawn. Eisiau gwybod mwy amdanyn nhw? Felly, dilynwch y testun isod a dewch i adnabod y 25 ci craffaf yn y byd.

Y 25 brîd cŵn craffaf yn y byd

Darganfyddwch nawr pa rai yw'r 25 brîd cŵn craffaf yn y byd byd a'i nodweddion sy'n amlygu ei ddeallusrwydd ymhellach. Dysgwch hefyd sut y gallwn ni fodau dynol eu haddysgu a'u hyfforddi i gael cymorth yr anifeiliaid anwes hyn mewn gwahanol broffesiynau lle mae deallusrwydd yn hanfodol.

Border Collie

Gan ddechrau'r rhestr, mae gennym ni'r Border Collie anhygoel. Mae rhwng 45 cm a 55 cm o hyd ac yn pwyso tua 20 kg. Yn wreiddiol o Ewrop, mae'r ci bach hwn â chlustiau codi bob amser wedi helpu bodau dynol. Yn hoff o weithgareddau corfforol ac yn ddacwmni, mae gan y Border Collie nodweddion anhygoel fel teyrngarwch, ufudd-dod ac, wrth gwrs, deallusrwydd. Gyda'i gilydd, maen nhw'n gwneud cŵn bugeilio a gofalwyr y brîd hwn yn rhagorol.

Pwdls

Gyda chyfartaledd o 60 cm o daldra a 23 kg, daeth y Poodle yn enwog am ei wallt, a all fod yn gyrliog neu'n frizzy. Trwy orchmynion bach, mae'r brîd hwn yn gallu dysgu triciau'n gyflym. Gan alinio eu hygrededd anhygoel a'u hoffter at fodau dynol, mae Poodles yn gwneud cŵn therapi a chystadlu gwych.

Bugail Almaeneg

Gydag uchder yn amrywio rhwng 57 cm a 62 cm ac yn pwyso tua 40 kg, mae'r Cafodd German Shepherd ei fagu i fod yn un o'r cŵn defaid gorau oll. Yn ogystal, mae ei ufudd-dod, ynghyd â'i ymroddiad i'r perchennog, yn ei gwneud yn gi hawdd i'w hyfforddi. Dyna pam eu bod yn un o'r cŵn heddlu gorau yn y byd, a ddefnyddir mewn trawiadau cyffuriau.

Golden Retriever

Gyda thua 60 cm o uchder a 35 kg, y Golden Retriever oedd ei fagu i hela ysglyfaeth a dod ag ef at y perchennog. Fodd bynnag, gyda'u sgiliau anhygoel, cawsant rolau eraill yn y pen draw. Yn ogystal â deallusrwydd, mae'r Golden hefyd yn serchog, yn gymdeithasol, yn addasadwy ac yn hawdd ei hyfforddi. Oherwydd hyn, mae'n cael ei ddefnyddio'n helaeth ar hyn o bryd fel ci tywys i'r deillion ac ar gyfer therapïau.

Doberman Pinscher

Brîd arall a ddefnyddir yn helaeth gan y fyddin yw'r Dorberman Pinscher.Gydag uchder anhygoel o 70 cm a 40 kg, mae'r brîd hwn yn dos iawn, yn ufudd ac yn ymroddedig i'w berchennog. I ddechrau, roedd y cŵn hyn yn cael eu defnyddio'n helaeth fel cŵn gwarchod, gan eu bod yn ddigywilydd gyda'r teulu ac yn annoeth gyda phobl o'r tu allan sy'n goresgyn eu tiriogaeth. Ond mae eu sgiliau mor wych fel eu bod yn cael eu defnyddio mwy fel cŵn milwrol ar hyn o bryd.

Bugail Shetland

Mae Bugail Shetland yn 40 cm o hyd ac yn pwyso tua 10 kg. Roedd yn adnabyddus am ei got sidanaidd, hir a llyfn, sy'n creu argraff ar unrhyw un. Cŵn gwaith go iawn ydyn nhw, felly mae ganddyn nhw ddigon o warediad. Ynghyd â'r ffaith eu bod yn ufudd, yn ddigynnwrf ac yn ymroddedig i'w perchnogion, mae'r Shetland Shepherd yn gi bugeilio a theulu gwych.

Labrador Retriever

Mae The Labrador Retriever yn gyfeillgar iawn , serchog a siriol. Gyda'i uchder 57 cm a phwyso, ar gyfartaledd, 30 kg, mae'r Labrador yn amlbwrpas iawn ac yn perfformio mewn sawl swyddogaeth. I ddechrau, defnyddiwyd y cŵn hyn fel cŵn pysgota, a hyd yn oed heddiw, nid yw'r Labrador yn oedi cyn neidio i'r dŵr. Ar hyn o bryd, fe'i defnyddir yn bennaf fel ci tywys oherwydd ei rwyddineb wrth ddysgu triciau, ei amynedd ac, yn amlwg, ei ddeallusrwydd.

Papillon

Mae'r Papillon yn mesur tua 25 cm a yn pwyso dim ond 4.5 kg. Er ei fod yn fach iawn, roedd y ci hwn, a elwir hefyd yn Continental Dwarf Spaniel, yn cael ei ddefnyddio fel heliwr flynyddoedd yn ôl. y ras hon ywcyflym a gweithgar iawn, rhywbeth a wnaeth y ci hwn yn heliwr gwych o lygod mawr a chwningod. Ar hyn o bryd, fe'i defnyddir yn bennaf fel ci teulu, fodd bynnag, gall hefyd fod yn gi gwarchod.

Rottweiler

The Rottweiler, sydd ag enw da am fod yn ymosodol ac yn anghymdeithasol, gall gyrraedd hyd at 70 cm a phwyso 45 kg. Datblygwyd y brîd hwn i fod yn gi cryf ac ufudd iawn. Fe'i crëwyd i reoli a bugeilio'r praidd, ac i amddiffyn y diriogaeth rhag goresgynwyr posibl. Y dyddiau hyn, mae'r Rottweiler yn dal i gael ei ddefnyddio fel ci gwarchod, yn ogystal â darparu gwasanaeth i'r fyddin gyda meistrolaeth.

Ci Gwartheg Awstralia

Dyma un o'r cŵn na all, dim ffordd, yn byw mewn fflat. Mae Cŵn Gwartheg Awstralia hefyd yn frid gweithredol, gydag egni na ellir ei reoli bron. Yn mesur tua 48 cm ac yn pwyso 20 kg, mae'r Boiadeiro yn ardderchog ar gyfer bugeilio a gwarchod. Gwneir y cŵn hyn i gael eu herio a rhoi llawer o dasgau iddynt, felly maen nhw'n wych ym mhopeth a wnânt.

Corgi Cymreig

Mae'r Corgi Cymreig yn gi ciwt ac enwog iawn wrth ei coesau byr. Efallai y bydd yr anifeiliaid anwes hyn yn edrych fel cŵn glin yn unig, ond mewn gwirionedd maent yn gŵn ufudd a chryf iawn. Er gwaethaf ei maint bach, ar 30 cm a 10 kg, daeth y Cymry i'r amlwg gyda'r nod o fod yn gi buchesi. Mae ffeithiau dysg, ufuddhau yn rhwydd iawn, a chael amae synnwyr cyfeiriad rhagorol wedi gwneud y brîd hwn yn un o'r rhai mwyaf deallus.

Miniature Schnauzer

Mae'r Miniature Schnauzer yn wreiddiol o'r Almaen ac mae ganddo rhwng 30 a 35 cm, sy'n pwyso a mesur. i 8 kg. Mae'n cymryd ei enw o'r ffwr ar ei geg, sy'n edrych fel barf, sy'n golygu'r gair "schnauzer". Cafodd y ci deallus, dof ac addasadwy hwn ei fagu i hela llygod mawr ar ffermydd. Ar hyn o bryd, fe'i defnyddir yn bennaf fel ci teulu a gwarchod, gan ei fod yn ymroddedig iawn i'w berchnogion.

Cymraeg Springer Spaniel

Gyda chlustiau isel a chôt ganolig llyfn, Mae English Springer Spaniel yn frîd ciwt, ffyddlon a gweithgar iawn. Gyda'i uchder 50 cm a 24 kg, mae'n creu argraff ar unrhyw un, yn bennaf oherwydd ei egni bron yn ddiddiwedd.

I ddechrau, datblygwyd y ci hwn i fod yn gi hela. Ond, oherwydd ei fod yn doeth iawn ac yn hawdd ei hyfforddi, mae wedi dod yn fwy cyffredin i ddod o hyd iddo fel ci teulu.

Gweld hefyd: Maria Fedida: pigo, sut i gael gwared ar y pryfed a mwy!

Bugail Belgaidd Tervuren

Prif nodwedd y ci hwn yn y bugail grŵp yw ei fwng anhygoel! Gan gyrraedd hyd at 70 cm o uchder ac yn pwyso tua 30 kg, mae gan y Bugail Gwlad Belg Tervuren nodweddion pob bugail.

Yn wreiddiol i'r dwyrain o Frwsel, fe'u datblygwyd, fel yr awgryma eu henw, ar gyfer bugeiliaid. Dros y blynyddoedd, mae cŵn y brîd wedi dod i gael eu gweld fel cŵn gwarchod.teuluoedd, oherwydd eu bod yn diriogaethol, yn serchog ac yn ffyddlon.

Gweld hefyd: Mochyn cwta Periw: canllaw gofal, pris a mwy

Schipperke

Gyda chôt ddu a sgleiniog fel nos, mae'r Schipperke yn gi bach sydd â llawer o ddefnyddiau iddo. Mae ei faint yn amrywio rhwng 25 cm a 30 cm ac mae'r ci yn ysgafn iawn, gan gyrraedd uchafswm pwysau o 8 kg.

Yn wreiddiol, rhoddwyd rôl ci gwarchod ar gychod afon i'r Schipperke, ac roeddent hefyd yn hela llygod. Mae hwn yn frîd gweithio go iawn sy'n barod i ddysgu popeth sydd gan y perchennog i'w ddysgu.

Gloe garw

Yn wreiddiol o’r Alban, mae gan y Rough Collie gôt hir, swmpus a llyfn. O edrych arno, efallai y byddwch chi'n meddwl ei fod yn gi "madam", ond nid yw hynny'n wir. Er gwaethaf ei harddwch syfrdanol, mae'r Rough Collie yn gi bugeilio a gwarchod. Mae eu teyrngarwch, cryfder ac amddiffynwr diflanedig yn eu gwneud yn ofalwyr gwych. Yn ddiddorol, maen nhw'n dal i frifo ar eu sodlau fel etifeddiaeth o'u dyddiau bugail.

Keeshond

Mae ei ffwr hir a llawn iawn yn rhoi'r argraff ei fod yn llawer mwy, ond mewn gwirionedd , tua 18 cm o daldra ac yn pwyso hyd at 15 kg. Yn dod o ranbarthau oer, daeth y Keeshonds i'r amlwg gyda'r nod o ofalu am gychod cychod. Fodd bynnag, oherwydd ei nodweddion o fod yn sylwgar i bopeth bob amser a chyfarth yn uchel pan fydd dieithryn yn ymddangos, dechreuodd arfer swyddogaeth ci gwarchod.

Pwyntydd Shorthir Almaeneg

Cyrraedd 60 cm o uchdertal ac yn pwyso 30 kg, mae hwn yn heliwr go iawn, yn cael ei edmygu'n fawr am ei sgiliau. Mae'r German Shorthaired Pointer yn un o'r ychydig gŵn sy'n gallu mynd â'u traed wrth eu traed gydag anifeiliaid gwyllt. Yn ogystal â hela, mae'r brîd hwn yn dda iawn am dracio, rasio a chystadlaethau.

English Cocker Spaniel

Yn wreiddiol o Loegr, mae gan y English Cocker Spaniel lawer o egni heintus a llawenydd. Gyda'i uchder 40 cm a 15 kg, mae'n gorchfygu cariadon ledled y byd. Ar y dechrau, fe'u defnyddiwyd fel cŵn hela, ond heddiw maent yn fwy cyffredin mewn cystadlaethau ufudd-dod ac ystwythder. Mae hyn oherwydd ei fod yn hyfforddi'n rhwydd.

Safon Schnauzer

Gall y Standard Schnauzer, sy'n mesur 50 cm a 20 kg, ddod yn lanast go iawn os na chaiff ei hyfforddi ac os na fyddwch yn gwneud hynny' t ymarfer yn iawn. Daw’r holl egni hwnnw o’i dreftadaeth fel ci oedd yn dal llygod mawr. Heddiw mae'n fwy poblogaidd fel ci gwarchod, ond mae ei barodrwydd i fynd ar ôl aelodau ei deulu yn parhau i fodoli.

Ataliwr â gorchudd fflat

Mae'r adalwr â gorchudd fflat yn gi sy'n yn cyrraedd hyd at 60 cm o uchder ac yn pwyso tua 30 kg. Maent yn adnabyddus am eu personoliaeth gariadus a chariadus, yn ogystal â bod yn hoff iawn o ddŵr. Mae hyn oherwydd swyddogaeth hela anifeiliaid yn y dŵr oedd ganddo. Does ryfedd eu bod yn nofwyr gwych. Ar hyn o bryd, mae mwycyffredin fel cŵn teulu, yn sirioli pawb o'u cwmpas.

Bloodhound

Yn boblogaidd oherwydd ei faint mawr, ei lygaid brawychus a'i groen crychlyd, mae'r Bloodhound yn gi hynaws a serchog. . Mae ei uchder yn amrywio rhwng 60 cm a 70 cm, a gall ei bwysau gyrraedd 50 kg anhygoel. Mae ei ddeallusrwydd craff yn ei wneud yn gi hawdd i'w hyfforddi. Ynghyd â'i drwyn gwych, mae gennym y ci tracio perffaith, sy'n dal i gael ei ddefnyddio i'r pwrpas hwn hyd heddiw.

Llydaweg Spaniel

Yn wreiddiol o Ffrainc, mae'r Llydewig Spaniel yn mesur tua 45 cm tal ac yn pwyso hyd at 18 kg. Mae'n frid llawn chwaraeon ac egni. Cyn gynted ag y daeth i'r amlwg, fe'i defnyddiwyd fel cynorthwyydd i helwyr, gan helpu i ddal adar. Yn ddiweddar, maent wedi cael eu defnyddio'n amlach mewn cystadlaethau ac fel cŵn teulu, gan eu bod yn siriol ac yn egnïol.

American Cocker Spaniel

Mae'r American Cocker Spaniel yn debyg iawn i'w gefnder Sais. . Fodd bynnag, mae siâp ei ben a'i drwyn yn wahanol, er gwaethaf y ffaith bod y maint yr un peth. Ar y dechrau, defnyddiwyd y Cocker Spaniel Americanaidd fel ci hela, fodd bynnag, roedd yn erlid soflieir ac adar bach yn benodol. Ar hyn o bryd, mae'r anifeiliaid anwes hyn yn fwy cyffredin fel cŵn anwes.

Ni allwn anghofio am y mutt (SRD)

Oherwydd eu bod yn amrywiol iawn, nid oes gan dafadiaid faint penodol .yn sicr, ond y maent yn hynod serchog a ffyddlon i'wperchnogion. Mae'r SRD (dim brîd wedi'i ddiffinio) yn gallu dilyn gorchymyn heb hyd yn oed dderbyn hyfforddiant. Am y rheswm hwn, gall ymgymryd â nifer o swyddogaethau, yn dibynnu ar ei faint a'i hyfforddiant.

Nawr rydyn ni'n adnabod y 25 o athrylithoedd cwn!

Fel y gallech ddarganfod, mae cŵn yn anifeiliaid cyffrous sydd wedi ein helpu ers dechrau amser. Daeth y rhai â deallusrwydd uwch na'r cyffredin yn wir gynorthwywyr bodau dynol, gan weithredu fel cŵn hela, bugeilio, gwarchod a llawer o swyddogaethau eraill.

Dros y blynyddoedd, diflannodd rhai swyddogaethau neu cawsant eu defnyddio i raddau llai, ond ni wnaeth hynny wneud y rhain cwn yn ddiwerth o gwbl. Gyda deallusrwydd anhygoel pob un, fe wnaethant addasu a goresgyn proffesiynau eraill. Maent wedi dod yn gŵn milwrol, tywys, cydymaith a hyd yn oed cŵn therapi. Ni waeth faint o flynyddoedd sy'n mynd heibio neu sut mae technoleg yn datblygu, bydd eu hangen bob amser.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.