Tuiuiú: bekijk kenmerken, informatie, bezienswaardigheden van de vogel en nog veel meer!

Tuiuiú: bekijk kenmerken, informatie, bezienswaardigheden van de vogel en nog veel meer!
Wesley Wilkerson

Tuiuiu is het vogelsymbool van de Pantanal

De Tuiuiú of Jaburu is een vliegende ooievaar die wordt beschouwd als het symbool van de Pantanal! Zijn unieke vacht, langgerekte poten en merkwaardige manier van jagen door langs de oevers van de rivier te lopen, bezorgen hem veel bekijks van natuurliefhebbers. Daarnaast springt zijn forse omvang, die wel 1,60 m hoog kan worden, in het oog.

Deze soort heeft veel legendes opgeleverd die in de volksmond bekend zijn bij de oeverbevolking van de Pantanal en regio's waar hij zijn natuurlijke habitat behoudt. Hij wordt met sublieme lucht bewonderd in zoetwaterlichamen zoals moerassen, moerassen, rivieren en meren van Mexico tot Noord-Argentinië.

En zou je je kunnen voorstellen dat een van zijn nesten nu deel uitmaakt van een museumcollectie? Want net als de grootte van de vogel, had de gevonden structuur een diameter van ongeveer 3 meter! Deze fascinerende vogel staat ook bekend om de uitstekende zorg voor hun nakomelingen, die ze om beurten voeden totdat ze klaar zijn voor volledige onafhankelijkheid. Onder deze feiten zul je er nog veel meer kennenen zal vervolgens worden voorgesteld aan het prachtige Tuiuiú! Zullen we gaan?

Tuiuiú informatieblad

De prachtige Tuiuiú vogel trekt veel aandacht vanwege zijn lange en afwijkende snavel, een feit dat bij veel mensen nieuwsgierigheid opwekt over zijn eigenschappen. Daarom leer je hieronder feiten over de naam van de vogel, visuele kenmerken, voeding, verspreiding, gewoonten en voortplanting. Zullen we gaan?

Naam

De Tuiuiú (Jabiru mycteria) krijgt vele namen in het land: in Mato Grosso en Mato Grosso do Sul wordt hij tuim-de-papo-vermelho genoemd, in het zuiden van Brazilië wordt hij jabiru genoemd. In de volksmond wordt hij jabiru en jaburu genoemd.

Bovendien komt zijn wetenschappelijke naam uit het Tupi en het Grieks: Yabi'ru,iambyrú betekent in het Tupi gezwollen nek en mukter betekent in het Grieks neus. De etymologie van Tuiuiú betekent dus een vogel met een grote neus en een gezwollen nek!

Visuele kenmerken

De Tuiuiú is een zeer unieke en bijzondere vogel. Zijn fysieke kenmerken zijn opvallend en in het oog springend, zodat de langgerekte snavel van het dier, die tot 30 cm lang kan zijn en volledig zwart is, veel aandacht trekt. Het dier heeft een kale nek, zwarte kopvacht en witte lichaamsveren. Over het algemeen meet hij tot 1,4 meter, zodat de lengte van zijn potengroot en langwerpig.

De Tuiuiú heeft een zeer duidelijk seksueel dimorfisme. Vrouwtjes zijn bijvoorbeeld meestal 25% kleiner dan mannetjes en zijn ook minder zwaar.

Tuiuiú voeden

De Tuiuiú is een uitstekende jager en eet voornamelijk vis, insecten, waterslangen en kleine amfibieën. Hij jaagt zelden op schildpadden en kaaimanbroedjes. Zijn manier van prooien vangen is heel eigenaardig: lopend zoekt hij zijn prooi met de punt van zijn snavel en als hij hem heeft gevangen, gooit hij hem op de harde grond om hem te doden en daarna voedt hij zichzelf. Met andere woorden, hij is kalm en precies als het op voederen aankomt!

Verspreiding en habitat van de Tuiuiú

Meer dan 50% van de Tuiuiú-populatie wordt aangetroffen in Brazilië, met een overwicht in Mato Grosso, Mato Grosso do Sul en de Pantanal. De soort komt voor van de noordelijke regio tot São Paulo en heeft, voor een klein percentage, zijn habitat in Paraná, Santa Catarina en Rio Grande do Sul. Zijn totale verspreiding strekt zich uit van Mexico tot het noorden van Argentinië.

De soort bewoont rivieroevers en bomen die tijdens het overstromingsseizoen al aan de oppervlakte zijn gekomen. Als de rivieren opdrogen, zoekt de Tuiuiú plassen en kleine meertjes op.

Gewoonten van de Tuiuiú

Deze vogelsoort leeft in paren of zwermen, heeft dag- en watervertegenwoordigers en is wel eens solitair waargenomen. Om te vliegen strekt de Tuiuiú zijn nek helemaal uit en wisselt een paar vleugelslagen af met een glijvlucht. Verder broedt de Tuiuiú op hoge bomen en spreidt hij zijn vleugels meestal uit in de zon zodat ze uitdrogen nadat ze langs de rivieren hebben gelopen.

Bovendien zijn de Tuiuiús trekvogels en leven ze aan de oevers van grote rivieren en meren, in vochtige gebieden, waar ze zich voeden met vis.

Tuiuiú-kweek

De voortplanting van de Tuiuiú is heel merkwaardig: op het moment van de paring vliegen het mannetje en het vrouwtje door het rivierbos naar de hoogste bomen, 4 tot 25 m hoog, tot ze een veilige plek vinden om een nest te bouwen, een constructie die zo sterk is dat er een mens op kan staan! Hetzelfde nest wordt in andere jaren hergebruikt, verbeterd met de toevoeging van materialen.

Beiden steken hun handen of voeten en snavel in de massa: het mannetje brengt hout, modder en gras en het vrouwtje bouwt het nest en legt 3 tot 4 eieren. De broedperiode duurt 60 dagen, zodat de kuikens rond 90 dagen zelfstandig worden.

Symbologie van de Tuiuiú

De symboliek van de Tuiuiú dringt door in de collectieve Braziliaanse verbeelding, zozeer zelfs dat de vogel wordt beschouwd als het symbool van de Pantanal! Daarom ontdek je hieronder het belang van het dier voor de Braziliaanse biomee, voor de natuur als geheel en enkele legendes erover! Bekijk het:

Het is de symboolvogel van de Pantanal

De Tuiuiú werd in 1992 officieel beschouwd als het symbool van de Pantanal en kreeg deze titel omdat het de grootste vliegende vogel in de regio is! Volgens Wet 5950/1992 is de Tuiuiú dus het symbool van de Pantanal van Mato Grosso en moet deze status worden toegekend. Daarom moet de bevolking niet alleen voor de vogel zorgen, maar ook voor het biome om zijn habitat en alle soorten te behouden.zijn.

Belang van de Tuiuiú in de natuur

De Tuiuiú is van groot ecologisch belang omdat hij helpt voorkomen dat er rotting optreedt door zuurstofgebrek in meren en plassen als het droge seizoen nadert. Dit komt doordat de vogel een grote hoeveelheid dode vissen, weekdieren en schelpdieren aan zijn dieet toevoegt, waardoor de kadavers niet in de rivieren kunnen ontbinden. Zo voorkomt de Tuiuiú dat de rivieren vervuild raken!

Legenden over de Tuiuiú

Er bestaan veel legendes over de Tuiuiú. Een ervan vertelt over de droefheid die met de vogel wordt geassocieerd, omdat de jaburus te veel naar de grond zou kijken. Volgens de legende werd een kudde Tuiuiús gevoerd door een stel indianen, die stierven en werden begraven op de plek waar ze de vogels voerden.

Toen ze terugkeerden op zoek naar voedsel, bleven de Tuiuiús op de hoop aarde liggen die de lichamen van de reeds gestorven Indianen bedekte, in de hoop dat er wat kruimels uit zouden komen. Toen de Indianen niet meer verschenen, werden de Tuiuiús steeds treuriger, kijkend naar de hoop op de grond. Daarom zagen ze er altijd troosteloos uit.

Wetenswaardigheden over de Tuiuiú

Naast een aantal essentiële feiten over de Tuiuiú en zijn manier van leven, zijn er ook een aantal zeer interessante curiosa over deze vogel. Hieronder kom je meer te weten over de oorsprong en geschiedenis van de Tuiuiú, zijn beschermingsstatus, zijn communicatie met andere dieren en zijn flavisme! Bekijk het maar:

Oorsprong en geschiedenis van de Tuiuiú

Deze ooievaarssoort komt oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Amerika en is een van de vogels die in Brazilië als heel gewoon wordt beschouwd. Momenteel schatten tellingen van dierpopulaties dat er slechts 400 Tuiuiús in Midden-Amerika zijn.

In 2002 werd het aantal Tuiuiús in Latijns-Amerika, van het noorden tot het midden van het continent, geschat op 10.000. Recent wetenschappelijk onderzoek meldt een afname van de soort als gevolg van de vernietiging van habitats. Zo zijn er sinds 1973 beschermingsmaatregelen genomen onder de wetten van Belize.

Beschermingsstatus van de Tuiuiú

Volgens de Rode Lijst van de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) wordt het behoud van de Jabiru mycteria als weinig zorgwekkend beschouwd. Met andere woorden, het is geen soort die met uitsterven wordt bedreigd. De Tuiuiú verliest echter zijn habitat door de uitbreiding van de landbouw, waardoor verschillende biomen verdwijnen.

De toekomst ziet er dus niet erg rooskleurig uit voor het behoud van deze en andere dier- en plantpopulaties.

Zie ook: Puppy sleept met zijn billen over de grond: ontdek wat het betekent

Communicatie en perceptie van de Tuiuiú

Het geluid van de Tuiuiú is te vinden in catalogi en geluidsarchieven over dierengedrag. De Jabiru communiceert met andere individuen van de soort door met zijn snavel te knakken. Omdat het een vogel is, hebben zijn ogen een hoge kleurwaarneming en een breed en panoramisch zicht.

Flavisme in Tuiuiú

Flavisme is de gedeeltelijke of volledige afwezigheid van melanine. Er is waargenomen dat sommige Tuiuiús een lagere hoeveelheid melanine in de vacht en snavel hebben, wat een vloeiende bruine en zwarte pigmentatie veroorzaakt. Ze hebben meestal een zwarte snavel en nek, een rode kraag en het hele lichaam is wit.

In de aanwezigheid van het fenomeen dat flavism wordt genoemd, kunnen de snavel en nek helemaal rood zijn, of rood met zwarte vlekken. Dit is echter een gebeurtenis die niet zo vaak voorkomt bij deze dieren.

Zie ook: Wat is 's werelds boosste hond: rassen en kenmerken

De Tuiuiú is een fascinerende vogel!

Nu weet je iets meer over deze ooievaarsoort die zo bekend is in de Pantanal! De bijzonderheden die deze vogels kenmerken zijn niet gering, hun rustige gang en hun precisie bij het schieten van hun prooi geven ze een fantastische combinatie van kenmerken die de blik van toeristen en de aandacht van de natuurwetenschappen voor hun behoud trekken.

De intensivering van de landbouwontginning vormt een bedreiging voor de soort en biedt geen garantie voor een veelbelovende toekomst voor de Tuiuiú, die zowel bekend als bijzonder is. Bovendien zorgen de legendes die de Tuiuiú omringen niet alleen voor populair vermaak voor de bevolking, maar ook voor bewustwording over de noodzaak om deze ongelooflijke vogels te behouden.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson is een ervaren schrijver en gepassioneerd dierenliefhebber, bekend om zijn inzichtelijke en boeiende blog, Animal Guide. Met een graad in zoölogie en jarenlang gewerkt als natuuronderzoeker, heeft Wesley een diep begrip van de natuurlijke wereld en een uniek vermogen om contact te maken met allerlei soorten dieren. Hij heeft veel gereisd, zich ondergedompeld in verschillende ecosystemen en hun diverse wilde dierenpopulaties bestudeerd.Wesley's liefde voor dieren begon op jonge leeftijd toen hij talloze uren doorbracht met het verkennen van de bossen in de buurt van zijn ouderlijk huis, waarbij hij het gedrag van verschillende diersoorten observeerde en documenteerde. Deze diepe band met de natuur voedde zijn nieuwsgierigheid en gedrevenheid om kwetsbare dieren in het wild te beschermen en te behouden.Als ervaren schrijver combineert Wesley in zijn blog vakkundig wetenschappelijke kennis met boeiende verhalen. Zijn artikelen bieden een kijkje in het boeiende leven van dieren, werpen licht op hun gedrag, unieke aanpassingen en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd in onze steeds veranderende wereld. Wesley's passie voor belangenbehartiging van dieren komt duidelijk naar voren in zijn schrijven, aangezien hij regelmatig belangrijke kwesties aan de orde stelt, zoals klimaatverandering, vernietiging van leefgebieden en natuurbehoud.Naast zijn schrijven ondersteunt Wesley actief verschillende dierenwelzijnsorganisaties en is hij betrokken bij lokale gemeenschapsinitiatieven gericht op het bevorderen van coëxistentie tussen mensenen dieren in het wild. Zijn diepe respect voor dieren en hun leefgebieden komt tot uiting in zijn inzet voor het promoten van verantwoord natuurtoerisme en het onderwijzen van anderen over het belang van het handhaven van een harmonieus evenwicht tussen mens en natuur.Via zijn blog, Animal Guide, hoopt Wesley anderen te inspireren om de schoonheid en het belang van de diverse dieren in het wild op aarde te waarderen en om actie te ondernemen om deze dierbare wezens te beschermen voor toekomstige generaties.